[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

03Franzisca Aarflot, sjef for Det Åpne Teatret

03Franzisca Aarflot, sjef for Det Åpne Teatret

Pressemelding fra Norsk teater- og orkesterforening

Oppdatert mandag, den 9. juni, 2008.

Lederutvikling for kunstens kvinner 2008/2009

Vedlagt følger oversikt over deltakere på lederopplæringsprogrammet kunstens kvinner som skal gjennomføres høsten 2008 og våren 2009. 17 deltakere med ulik bakgrunn er nå valgt, hentet fra en imponerende søkerliste på 115 velkvalifiserte søkere! Den gledelig store pågangen har ført til at arrangørene har utvidet med ytterligere 5 deltakere i tillegg til de opprinnelig planlagte 12.  

Lederutviklingsprogrammet er et tilbud til kunstens og kulturens kvinner, først og fremst de som ønsker eller har som siktemål å ha en ledende stilling innenfor fagområdene scenekunst, musikk, film og TV. Programmet er muliggjort gjennom støtte fra Kultur- og kirkedepartementet.

Målsettingen med lederutviklingsprogrammet er tosidig; på den ene siden å gi kompetanse og trygghet på eget lederskap, på den andre mot og lyst til å lede kunstorganisasjoner i nye retninger.

Utfører er Arbeidsforskningsinstituttet. Seniorforsker Nina Amble er prosjektleder for programmet. Arbeidsforskningsinstituttet ønsker å bruke det beste av det beste, gjennom egne forskere og dialogbaserte metoder bruke kontaktnett i forskning og arbeidsliv, velge ut, bygge opp, gjennomføre og dokumentere et program som gjør en forskjell!   

Gjennomføring: Lederutviklingsprogrammet tar som utgangspunkt at deltakerne er i jobb, er travle. Derfor vil programmet avvikles på en måte som gjør at det kan kombineres med arbeid. I første omgang har vi lagt opp til en todagers rekke av samlinger med overnatting, lagt til ti helger høsten 2008 og våren 2009.

Innhold: Samlingene skal vies forskjellige tema, som personlig lederskap, organisasjonsteori og organisasjonsforståelse og bransjespesifikke tema knyttet til styring og ledelse i kultursektoren. Hver samling skal veksle mellom faglige innspill fra ressurspersoner og refleksjon og diskusjon blant deltakerne. Dette betyr at lederprogrammet skal utvikles eller kunne påvirkes i dialog med deltakerne. Videre kan lederutviklingsprogrammet fases over i et mentorprogram.

Referansegruppen for prosjektet er sammensatt av representanter for de inviterende organisasjonene: Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund og Norsk film- og tv-produsenters forening og Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Lederutviklingsprogrammet er et tilbud til kunstens og kulturens kvinner, først og fremst de som ønsker eller har som siktemål å ha en ledende stilling innenfor fagområdene scenekunst, musikk, film og TV. Programmet er muliggjort gjennom støtte fra Kultur- og kirkedepartementet.

Disse er plukket ut
Kunstens kvinner - Lederutviklingsprogram deltakerliste.

(i alfabetisk rekkefølge)
Andersen Bente, scene, regissør/skuespiller
Andersen Hilde scene, instruktør
Calmeyer Gitte, film/tv, regissør
Dahr Eva, film/tv, regissør
Dugstad Jorunn, musikk/scene, leder/produsent     
Eide Sirin, film/tv, regissør
Forthun Ingrid, scene, instruktør
Hall Snelle Ingerid, scene, danser/koreograf
Langaas Janne, scene,skuespiller
Nordseth Un-Magritt,scene,koreograf
Skaug Katrine Ganer,musikk, leder orkester
Sandsmark Line, film/tv,  kreativ produsent
Sander Elin, film/tv, kreativ produsent
Torgersen Ingebjørg, film/tv,regissør
Øiamo-Holsen Audny Chris,scene, regissør
Østern Tone Pernille,scene, danser/koreograf  
Aarflot Franzisca,scene,instruktør