[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Simone de Beauvoir

01 Simone de Beauvoir

02 Jean Paul Sartre sammen med Simone de Beauvoir

02 Jean Paul Sartre sammen med Simone de Beauvoir

Mer aktuell enn noensinne

IdaLou Larsen

Oppdatert onsdag, den 16. januar, 2008.

Simone de Beauvoirs Det annet kjønn - en aktuell og viktig bok.

Simone de Beauvoirs Det annet kjønn er den viktigste ikke-litterære boka jeg har lest, og en gang for snart 50 år siden forandret den mitt liv. Men jeg har ingen problemer med si meg enig med Wenche Mühleisen i at Simone de Beauvoir ikke er «den fremste» eller «den viktigste kjønnsteoretikeren i dag».  Denne rangeringen er totalt uinteressant.
   Mer interessant er det at Simone de Beauvoir så vidt jeg kan skjønne er den eneste kvinnelige teoretikeren som har klart å nå fram med et viktig filosofisk feministisk budskap til mange kvinner uten filosofisk skolering, og som dermed har forandret deres oppfatning av seg selv, av deres muligheter, og av samfunnet som omgir dem. Det annet kjønn kom ut i 1949, og en del av boken hadde nok en større aktualitet for femti år siden enn i 2008, for den gangen kunne vi på en helt annen måte enn i dag gjenkjenne våre egne livserfaringer i hennes virkelighetsbeskrivelser. Men selve budskapet til Simone de Beauvoir er like aktuelt den dag i dag, ja faktisk enda mer aktuelt i en tid da mange feminister er mer opptatt av å gi Mannen skylden for all elendighet enn av å være selvstendige tenkende subjekter som påtar seg ansvaret for sitt eget liv. De kunne lære mye gjennom å fordype seg i Simone de Beauvoirs begrepsverden.
   Jeg er uenig med Wenche Mühleisen at nakenbildet av de Beauvoir som først ble trykt i det venstreradikale franske ukemagasinet Nouvel Observateur, deretter i Klassekampen, var en heldig illustrasjon. Bildet kan gjerne sees som «aldeles strålende», og det sjokkerer meg ikke.
  Men jeg stiller meg sterkt tvilende til at Klassekampen, slik redaktøren hevder, ville hyllet Jean-Paul Sartre eller en hvilken som helst mannlig filosof med et nakenbilde. Bildet er en klar påminnelse om at for mannlige avisredaktører er og blir kvinner først og fremst kjønnsvesener.


Dette innlegget ble trykt i Klassekampens debattspalte «Meninger» tirsdag 15. januar