[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Nationaltheatrets nye sjef: Hanne Tømta

Nationaltheatrets nye sjef: Hanne Tømta

Hanne Tømta - Nationaltheatrets nye sjef

Oppdatert torsdag, den 9. august, 2007.

Spådommene gikk i oppfyllelse: Hanne Tømta etterfølger Eirik Stubø på Nationaltheatret

Klokken10 i dag ble de ansatte på Nationaltheatret og Rogaland Teater orientert om at 1. januar 2009 blir  Hanne Tømta Nationaltheatrets nye sjef.
  Det var uventet - iallfall for Nationaltheatrets ansatte - at avgjørelsen skulle bli tatt så hurtig. De fleste ventet ikke at ansettelse skulle skje før i oktober.
 Rogaland Teater har sendt ut følgende pressemelding: "Vi vil med dette informere om at Hanne Tømta går i Eirik Stubøs fotspor og overtar jobben som teatersjef på Nationaltheatret. Eirik Stubøs åremål på Nationaltheatret går ut 31.12.2008, og Hanne Tømta overtar 01.01.2009. Styret ved Rogaland Teater starter umiddelbart ansettelsesprosessen av ny teatersjef.

I forbindelse med ansettelsen uttaler styreleder Brit K. S. Rugland;
Det å gi slipp på Hanne Tømta som teatersjef på Rogaland Teater er ikke lett. I fjor fikk hun forlenget åremålet sitt med to år til 31.12.2010. Dette fordi teatret allerede da så Tømtas potensiale som kunstnerisk leder, og på grunn av et meget godt kunstnerisk resultat i 2005. Det er likevel svært positivt at Norges ledende kulturinstitusjon og hovedscene i norsk teater, igjen plukker sin øverste leder ut fra sin erfaring og sine resultater som teatersjef på Rogaland Teater. Styret er stolt av det arbeid og de resultater som er oppnådd, og ønsker Hanne Tømta lykke til i ny jobb.

Hanne Tømta har sin bakgrunn som regissør fra en 5-årig utdannelse i St. Petersburg og har i flere år jobbet som regissør på norske scener. Hun tok over som teatersjef etter Ingjerd Egeberg på Rogaland Teater i november 2004. Frem til nå har hun hatt stor kunstnerisk suksess med sitt repertoarvalg på Rogaland Teater. 2006 ble et rekordår publikumsmessig som det nest beste i teatrets historie med 116 522 besøkende. I inneværende år har teatret blant annet hatt suksess med utvidelse av spilleperioden på fjorårets produksjon Skyfri Himmel, - ny norsk dramatikk basert på Bjørn Eidsvågs musikk. Denne forestillingen besøkte også Det Norske Teatret i juni i år med 4 fulle hus og stående applaus hver kveld. Vårens  Anna Karenina, med regi av Tømta selv, ble også svært godt mottatt. I 2008 gjennomføres teatrets største teaterprosjekt noensinne, Eventyr i landskap, og det til og med utendørs på Lundsneset ved Stavanger.

I forbindelse med ansettelsen uttaler styreleder Jan Vincents Johannesen ved Nationaltheatret;
Eirik Stubøs andre åremålsperiode går ut 31.12.2008. I ansettelsesprosessen har det vært viktig å finne en etterfølger som kunne videreføre teatrets suksess under Stubøs ledelse, både kunstnerisk, publikumsmessig og økonomisk. Stillingen ble utlyst innenfor det nordiske språkområdet i mars i år, og det ble foretatt en grundig kartlegging av aktuelle kandidater. Det var enstemmighet i teaterets styre om at Hanne Tømta var den kandidat som var best egnet til å videreføre arven etter Stubø. Det ble lagt vekt på hennes bakgrunn og egenskaper som instruktør og leder, og ikke minst de resultater hun har oppnådd ved Rogaland Teater.
Nyheten blir kommunisert til ansatte på begge teatrene i dag kl. 10."
  Nationaltheatret inviterer pressen til å møte den nye teatersjefen i dag kl. 15 på Nationaltheatret.