[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Teatersjef Nils Johnson

Teatersjef Nils Johnson

Pressemelding fra styreleder Tore Lægreid, Hålogaland Teater

Oppdatert fredag, den 1. juni, 2007.

I forbindelse med at åremålsperioden til teatersjef Nils Johnson går ut 31. 12. 2008, har styret bedt Johnson vurdere å ta en tredje periode ved teatret.

Nils Johnson sier han har vurdert styrets tilbud, men står fast ved sin opprinnelige beslutning om at han kun ønsket 2 perioder ved teatret.
- Jeg mener at en kunstnerisk leder ved et teater ikke må sitte for lenge i en slik stilling.
I hele min tid som teatermenneske har jeg aldri vært i noen sammenheng i mer enn 8-9 år.

Et samlet styre beklager Johnsons beslutning.
- Nils Johnson har vært en fremragende teatersjef i de 7 årene han har fungert ved Hålogaland Teater, sier styrets leder Tor Lægreid. - Dette har vært en svært utfordrende periode i teatrets historie, og Johnson har vært en viktig bidragsyter i prosessen med å realisere drømmen om et teaterbygg.

Videre sier styret seg svært tilfreds med de kunstneriske resultatene som er oppnådd i Johnsons funksjonstid, samtidig som teatrets drift har vært preget av god økonomisk styring og kontroll.

Av hensyn til teatrets lange planleggingshorisont utlyses stillingen som teatersjef ved Hålogaland Teater i løpet av kort tid, med sikte på ansettelse av ny teatersjef i løpet av 2007. Dette for at den nye teatersjefen skal kunne starte planleggingen av teatrets repertoir fra og med 1.1.2009.

Johnson vil fortsette i stillingen ut åremålet.

Tor Lægreid
Styreleder
Hålogaland Teater