[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Eirik Stubø, sjef for Nationaltheatret

01 Eirik Stubø, sjef for Nationaltheatret

02 Vidar Sandem, sjef for Det Norske Teatret

02 Vidar Sandem, sjef for Det Norske Teatret

03Franzisca Aarflot, sjef for Det Åpne Teatret

03Franzisca Aarflot, sjef for Det Åpne Teatret

04 Kristian Seltun, sjef for Black Box Teater

04 Kristian Seltun, sjef for Black Box Teater

05 Mette Bratnzeg, leder for Dramatikkfestivalen

05 Mette Bratnzeg, leder for Dramatikkfestivalen

Bredt sammensatt samtidsfestival

IdaLou Larsen

Oppdatert onsdag, den 8. august, 2007.

Eirik Stubø har brakt samtiden inn på Nationaltheatret. I repertoaret generelt, og mer spesielt med Samtidsfestivalen. Samarbeid over institusjonsgrensene setter sitt preg på årets festival, den tredje i rekken.

Den aller første Samtidsfestivalen fant sted i 2001, året etter at Eirik Stubø tiltrådte som sjef for Nationaltheatret.
I full blomst
Enkelte kritiske røster mente at beslutningen om å arrangere en samtidsfestival var forhastet, og at programmet var altfor spinkelt, men vi andre gledet oss over et viktig og riktig initiativ. Jeg minnes fremdeles med glede både Thomas Ostermeiers versjon av Jon Fosses Namnet, og Stubøs egen oppsetning av Caryl Churchills Langt borte.
  Meningen var at Samtidsfestivalen og Ibsenfestivalen skulle alternere. Men økonomien tillot det rett og slett ikke: Kulturdepartementet som aldri har støttet Ibsenfestivalen, ville naturligvis heller ikke støtte Samtidsfestivalen, og teatret klarte heller ikke å skaffe nok sponsormidler.
 Men i 2005 ble det festival igjen. Allerede i 2001 deltok Det Åpne Teater med Franzisca Aarflots versjon av Niels Fredrik Dahls Like Thunder, og fra og med 2005 samarbeidet Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Det Åpne Teatret og Black Box Teater om festivalen.
«Den viktigste årsaken til at vi nå går sammen, er at vi ønsker å gjøre noe for samtidsdramatikken», sa Vidar Sandem den gangen til scenekunst.no, og la til at «ressursene fra våre to hus vil gi en slik festival en sikrere og bedre finansiering enn vi vil kunne makte hver for oss».
  Han forklarte at i 2005 ville samarbeidet fremdeles være noe begrenset. «Men i tiden framover skal vi øve oss på samhandling, som det heter i fotballspråket, og så snart årets festival er over, skal vi starte opp arbeidet med å planlegge 2007. For da skal samarbeidet springe ut i full blomst».
 Det gjør det altså i år, og i år deltar dessuten også Norsk Dramatikkfestival i samarbeidet.
  I tillegg til Nationaltheatrets to hovedsponsor, Telenor og DnBNOR, er OBOS i år festivalens hovedsponsor.
Rikt og variert program
De fire teatrene og dramatikkfestivalen presenterer et rikt og variert program. Eirik Stubø har valgt å rette søkelyset mot den franske dramatikeren Bernard-Marie Koltès, og i samarbeid med Det Norske Teatret og Centre Culturel  blir det to Koltès-netter på Nationaltheatret. Teatrey samarbeider om Eirik Stubøs oppsetning av Combats de nègres et de chiens som på norsk har fått tittelen Neger og hunder i kamp. Frankfurt Schauspielhaus gjester festivalen med Dimiter Gotscheffs oppsetning av samme stykke.
  Svenske Melanie Mederlind som gjestet Samtidsfestivalen med sin versjon av Sarah Kanes Psykos, skal sette op Elfriede Jelineks meget omtalte «dronningdrama», ,  Schaubühne am Lehniner Platz gester Oslo med Falk Richters eget stykke, Unter eis som han selv regisserer, franske Laurent Chétouane som er bosatt i Tyskland, kommer med Heiner Müllers Bildbeschreibung, og på Det Norske Teatret setter Jon Tombre opp Roland Schimmelpfennigs Den arabiske natta
  Dette er bare et lite glimt av alle årets oppsetninger og arrangement. «Hele 16 nasjonaliteter er representert ved Samtidsfestivalen 2007. Foruten norsk og samisk deltakelse kan festivalen presentere teaterkunstnere fra Tyskland, Frankrike, Østerrike, USA, England, Irland, Spania, Portugal, Ungarn, Bulgaria, Polen, Sverige, Burkina Faso og Japan», skriver festivalen på sin hjemmeside som også har opplysninger om alt som skal skje mellom 26. september og 14. oktober.
  - Festivalen har tidligere startet opp i slutten av august. Fordi den i år er flyttet til slutten av september, kunne den lett ha kommet i konflikt med en annen festival, den tradsjonsrike Ultimafestivalen. Men takket være Geir Johnsen har vi i stedet fått et godt samarbeid, og Det Åpne Teater, Det Norske Teatret og Nationaltheatret skal alle ha gjestespill som er initiert av Ultima, fortalte Eirik Stubø.
Samspill
Det er i og for seg naturlig at Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Det Åpne Teater samarbeider om en samtidsfestival. I og for seg er det også «naturlig» at Black Box Teater, som bare presenterer samtidens teateruttrykk, og Dramatikkfestivalen, som er arenaen for fremtidens dramatikere, er med i dette samarbeidet. Samtidig kjennes det også «naturlig» å spørre både lederen for Black Box Teater, Kristian Seltun, og lederen for Dramatikkfestivalen, Mette Brantzeg, om grunnen til at de har valgt å inngå et samarbeid med så etablerte institusjoner som Nationaltheatret og Det Norske Teatret.
  - Vi mener det er en fin måte å synliggjøre Dramatikkfestivalen på, sier Mette Brantzeg. - Vi tror det vil styrke vår identitet hos publikum som ikke alltid tenker på oss som en del av teaterbildet. Vi arbeider bare med nyskreven dramatikk, og vår langsiktige oppgave er å teatrene til å ha flere urpremierer. Å samarbeide om Samtidsfestivalen vil få fra at vi er den del av den store teatersammenhengen.
   Det samme sier Kristian Seltun.
  - Å delta i Samtidsfestivalen er den beste måten å vise at Black Box Teater nettopp arbeider med samtidsteater. Jeg vet ikke helt hvorfor, men selv om forestillingene på Black Box Teater offentliggjøres i pressen på lik linje med forestillingene på Nationaltheatret og Det Norske Teatret, er vi ikke på samme måte en del av teaterbildet for den vanlige publikummeren.
La oss si at du har bestemt deg for at i kveld skal du på teater, men at det som spilles på de store institusjonenes hovedscener ikke interesserer deg. Så oppdager du at småscenene er utsolgt. Likevel tenker du ikke på å sjekke hva som går på Black Box Teater. Du skulle gjerne sett Jo Strømgren på Torshov, men der er det ikke plasser. Da vlle du utvilsomt hatt glede av kveldens forestilling hos oss. Men det faller deg ikke inn. Ved å delta i Samtidsfestivcalen tror jeg at vi kanskje får bukt med slike fordommer.
  Kristian Seltun legger til at samarbeidet i 2007 har vært meget positivt.
  - Den gangen vi besluttet oss for å bli med i Samtidsfestivalen, kunne vi programmere på to måter: Enten kunne vi satse på litt smalere, eller så kunne vi satse på kvalitet. Rett og slett. Vi valgte det siste.