[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Sofokles -  blant Europas  ti viktigste dramatikere?

01 Sofokles - blant Europas ti viktigste dramatikere?

02 Shakespeare - blant  Europas ti viktigste dramatikere?

02 Shakespeare - blant Europas ti viktigste dramatikere?

03 Molière - blant Europas 10  viktigste dramatikere?

03 Molière - blant Europas 10 viktigste dramatikere?

04 Goethe - blant Europas ti viktigste dramatikere?

04 Goethe - blant Europas ti viktigste dramatikere?

05 Ibsen - blant Europas ti viktigste dramatikere?

05 Ibsen - blant Europas ti viktigste dramatikere?

06 Samuel Beckett - blant Europas ti viktigste dramatikere?

06 Samuel Beckett - blant Europas ti viktigste dramatikere?

10 av 50 skal velges

IdaLou Larsen

Oppdatert mandag, den 11. juni, 2007.

Med hjelp fra teaterorganisasjonene i de europeiske landene har ARTE utarbeidet en liste over de  50 mest betydnigsfulle og mest spilte av Europas dramatikere. Nå skal kanalens seere avgi stemme.

Før helgen la den tysk/franske TV-kanalen ARTE ut listen over de 50 europeiske dramatikerne som skal danne utgangspunktet når franskmenn og tyskere skal finne fram til de 10 dramatikerne som har hatt størst betydning for europeisk kultur.    idalou.no har tidligere presentert prosjektet på denne hjemmesiden .
De 50 dramatikerne
 Her er - i alfabetisk rekkefølge - listen over de 50:
Aiskylos
Samuel Beckett
Thomas Bernhard
Bertolt Brecht
Georg Büchner
Calderon
Ion Luca Caragiale
Friedrich Dürrenmatt
Evripides
Dario Fo
Aleksander Fredo
Max Frisch
Garcia Lorca
Jan Genet
Wolfgang von Goethe
Nikolaj Gogol
Carlo Goldoni
Maksim Gorkij
Vaslav Havel
Ödon von Horvath
Henrik Ibsen
Eugene Ionesco
Elfriede Jelinek
Sarah Kane
Heinrich von Kleist
Bernard-Marie Koltès
Johann Gotfried Lessing
Jean Baptiste Molière
Molnar Ferenc
Slavomir Mrozek
Heiner Mueller
Johann Nestroy
Lars Norén
Alexander Ostrovskij
Harold Pinter
Luigi Pirandello
Jean Racine
Yasmina Reza
Jean-Paul Sartre
Friedrich von Schiller
William Shakespeare
George Bernard Shaw
Sofokles
Botho Strauss
August Strindberg
Georg Tabori
Anton Tsjekhov
Lope de Vega
Gil Vicente
Oscar Wilde
Bare en nordmann
Bare én nordmann på listen: Henrik Ibsen, naturligvis, mens svenskene har fått med både August Strindberg og Lars Norén . Tatt i betraktning at en forholdsvis ubetydelig dramatiker som Yasmine Réza har fått plass blant de 50, er det litt overraskende at for eksempel Jon Fosse ikke er der.   Men som alltid når det gjelder kanoniseringer, vil de utvalgte vekke reaksjoner. Det er for øvrig mulig for konkurransedeltakerne å plusse på navnet på en selvvalgt dramatiker som ikke står på listen.
Kriterier
De som stemmer, skal forholde seg til følgende kriterier:
Aktualitet - hvilke dramatikeres tekster har en tidløse relevans, og oppleves fremdeles som moderne?
Internasjonal betydning - hvem settes den dag i dag opp utenfor Europas grenser?
Geni - taler for seg selv
Mot - hvilke dramatikere har virkelig våget noe ved å skrive for teatret slik han eller hun har gjort?
Relevans til teaterhistorien - hvilke dramatikere skrev så overbevisende, så innovativt og med så langvarig virkning at ingen som kom etter dem kunne fortsette som før?
  Det blir interessant å se i hvilken grad tyskere og franskmenn vil ta nasjonale hensyn når de stemmer. Men heldigvis er ARTE  en kanal med kvalitetsbevisste seere.

Norske forslag?
www.idalou.no tar med glede imot norske forslag over Europas ti mest betydningsfulle dramatikere. Forslagene bør ta utgangspunkt i den europeiske listen, men forslagsstillerne kan naturligvis - som hos ARTE - føye til en selvvalgt dramatiker. Send ditt forslag til idalou@idalou.no før 30. september, så kan vi offentliggjøre den norske listen samtidig med ARTE.