[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Sofokles -  blant Europas  ti viktigste dramatikere?

01 Sofokles - blant Europas ti viktigste dramatikere?

02 Shakespeare - blant  Europas ti viktigste dramatikere?

02 Shakespeare - blant Europas ti viktigste dramatikere?

03 Molière - blant Europas 10  viktigste dramatikere?

03 Molière - blant Europas 10 viktigste dramatikere?

04 Goethe - blant Europas ti viktigste dramatikere?

04 Goethe - blant Europas ti viktigste dramatikere?

05 Ibsen - blant Europas ti viktigste dramatikere?

05 Ibsen - blant Europas ti viktigste dramatikere?

06 Samuel Beckett - blant Europas ti viktigste dramatikere?

06 Samuel Beckett - blant Europas ti viktigste dramatikere?

Europas ti beste

IdaLou Larsen

Oppdatert torsdag, den 10. mai, 2007.

Den fransk-tyske kulturkanalen Arte har satt seg som mål å finne fram til de ti  dramatikerne som har hatt størst betydning for  Europas kulturarv.

Slik presenterer de tyske lederne sitt prosjekt: «Finnes det en egentlig fellesnevner som forener europeisk kultur? Og hvem av de store dramatikerne legemliggjør eller utgjør denne fellesnevneren? Å definere og svare på disse spørsmålene er det «Europas arv: De store dramatikerne» dreier seg om - å finne ut av hvilke dramatikere som sterkest har bidratt til å danne det europeiske selvbildet, og å avgjøre hvem som  har gitt et varig bidrag til den europeiske arv. »
  Prosjektlederne er klare over farene som truer: «Sitt omfang og sin kulturelle betydning til tross, skal  tiltaket ikke  ende i pompøs selvhøytidelighet. Å komme fram til svarene skal bli en både underholdende og innsiktsfull reise som vi - med publikums hjelp - skal foreta med liv og lyst, i full overensstemmelse med det beste i scenekunsten."
Tre faser
På grunnlag av landenes innsendte lister, og i samarbeid med ITI (International Theatre Institute) og International Forum/ Theatertreffen /Berliner Festspiele, skal det i prosjektets første fase settes opp et forslag om Europas 50 mest betydningsfulle dramatikere.
  I fase 2 vil prosjektet «Europas arv: De store dramatikerne» presenteres på en pressekonferanse sammen med listen over de 50 foreslåtte dramatikerne. Saken vil bli fulgt opp på Arte og på internett der alle kandidatene vil bli presentert gjennom korte portretter. Av de 50 velger så publikum den definitive listen over Europas 10 største dramatikere. Denne listen blir hemmelig inntil fase 3.
  I fase 3 vil Arte, i beste sendetid, sende 10 halvtimes lange dokumentarer om de utvalgte dramatikerne. De vil bli presentert av personligheter fra den internasjonale kunst- og kulturverden som også vil tale hver sin dramatikers sak. Prosjektet avsluttes med et direktesendt show der dramatikernes «advokater» kjemper for sine kandidater, og argumenterer for den betydning den enkeltes arbeider har for den europeiske kulturarv.
Kriterier
Blant de kriteriene som vil brukes både i første omgang for å finne fram til de 50 første forslagene, og så for å begrunne det definitiveutvalget på 10, nevner prosjektlederne følgene: * Aktualitet - hvilke dramatikeres tekster har en tidløse relevans
* Internasjonal betydning - hvem settes den dag i dag opp utenfor Europas grenser?
* Geni - taler for seg selv
* Mot - hvilke dramatikere kan sies  virkelig å ha tatt sjanser?
* Relevans til teaterhistorien - hvilke dramatikere skrev så overbevisende, så innovativt og med så langvarig virkning at ingen som kom etter dem kunne fortsette som før?