[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Suzanne Osten, kunstnerisk leder for Unga Klara, kommer til Lillehammer for å diskutere tekst og teater

01 Suzanne Osten, kunstnerisk leder for Unga Klara, kommer til Lillehammer for å diskutere tekst og teater

02 Tom Remlov deltar i debatten om teatrets troskap mot teksten

02 Tom Remlov deltar i debatten om teatrets troskap mot teksten

03 Nationaltheatrets Eirik Stubø

03 Nationaltheatrets Eirik Stubø

04 Maria Tryti Vennerød skal lede debatten om teatrets troskap mot teksten

04 Maria Tryti Vennerød skal lede debatten om teatrets troskap mot teksten

05 Kim Atle Hansen har skrevet stykket <i>Bedre enn sjokolade</i>

05 Kim Atle Hansen har skrevet stykket <i>Bedre enn sjokolade</i>

06 Instruktør Mette Brantzeg skal lede søndagens seminar sammen med Jan Sælid

06 Instruktør Mette Brantzeg skal lede søndagens seminar sammen med Jan Sælid

Søkelys på teaterteksten

IdaLou Larsen

Oppdatert mandag, den 7. mai, 2007.

Også i år har dramatikken fått plass på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Årets tema er Utroskap, og blant andre Eirik Stubø skal diskutere teatrets troskap mot dramatikerens tekst.

Litteraturfestivalen skal for øvrig oppfylle Frmeskrittspartiets ønsker, og presentere en norsk litterær kanon.
 Arne Treholt skal holde åpningstalen, og Atle Antonsen, "en av våre mest respekterte og populære komikere", skal være konferansier. Men det blir også teater under åpningsforestillingen: Baktruppen som gjennom Øyvind Berg har tilknytning til Lillehammer, lskal presentere utdrag fra Uskarp 2, en forestilling som er laget spesielt for festivalen.
Tro mot teksten?
Dramatiker Maria Tryti Vennerød, som også medvirket på fjorårets festival, skal denne gangen snakke med svenske Suzanne Osten, kunstnerisk leder for Unga Klara i Stockholm, kommende operadirektør Tom Remlov, instruktør Hans Henriksen og Nationaltheatrets sjef, Eirik Stubø, og temaet er instruktørens forhold til dramatikerens tekst. .
  I festivalprogrammet beskrives samtalens tema: "Vi spør om ein kan snakke om truskap, når scenetekst skal bli teater. Er truskap mot sceneteksten viktig, og i så fall kvifor, og for kven? Nokre hevdar at så lenge ein lagar godt teater, så er det umogleg å gjere teksten urett. Andre er
opptekne av sceneteksten som litterær heilskap, og av at denne må takast vare på, også når teksten blir til teater. Atter andre meiner at truskap handlar om å ta vare på verket si «sjel» - snarare enn språket eller dramaturgien."
 Dramatikerforbundet samarbeider med Lillehammer-festivalen om arrangementet, som finner sted lørdag 2. juni kl. 17 i Kulturhuset Banken.
Troskap i praksis
Dagen etter, kl. 12 på samme sted, holdes det et seminar med tittelenTro mot teksten. I praksis.
 Seminaret skal ledes av instruktør Mette Brantzeg og skuespiller og regissør Jan Sælid.
 Et nytt manuskript av Kim Atle Hansen, som etter å ha fullført Norges første dramatikerutdanning ved Det Åpne Teater, har vært student på Akademiet i Fredrikstad. Han deltar også på seminaret.
 Det Norske Teatret skal sette opp stykket, som har tittelen Bedre en sjokolade, til årets Samtidsdramatikkfestival. På Lillehammer blir teksten lest i sin helhet av to skuespillere fra Det Norske Teatret, mens "to regissører ser nærmere på utdrag av manus, for å konkretisere tekstens potensiale og begrensninger". Regissørene er ikke nevnt ved navn, men er muligens identiske med seminarets to instruktørledere.
 Ifølge programmet skal seminaret "fokusere på de innledende prosesser i arbeidet med manus som skal bli forestilling. Hvilke spørsmål stiller regissøren og skuespillerne seg, hvilke
kunstneriske valg tas før prøvestart i det en prøver å forstå/tolke et teatermanus?"
Også dette arrangementet er et samarbeid mellom Dramatikerforbundet og Festivalen.
  Det er all grunn til å glede seg over at dramatikk endelig ser ut til å bli akseptert og verdsatt som en viktig del av skjønnlitteraturen. I den sammenheng blir det interessant å se hvor mange dramatiske verker - bortsett fra Ibsens - som inngår i årets litterære kanon.