[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Peter Zadek

01 Peter Zadek

Ennå har ikke Den europeiske teaterprisens arrangører gitt klar beskjed om de har "kansellert" prisen til regissør Peter Zadek.

Generalsekretær Alessandro Martinez reagerte sterkt på at Peter Zadek så seg nødt til å melde avbud.

Generalsekretær Alessandro Martinez reagerte sterkt på at Peter Zadek så seg nødt til å melde avbud.

Foto Den europeiske teaterpris,Thessaloniki

Ingen pris til Peter Zadek?

IdaLou Larsen

Oppdatert fredag, den 4. mai, 2007.

Thessaloniki (idalou.no):Årets Europeiske Teaterpriser skulle gå til tyske Peter Zadek og kanadiske Robert Lepage. Men ennå vet ingen om Peter Zadek har fått prisen eller ei.. Arrangørene kom nemlig til at de ville "kansellere" prisen hans.

I november i fjor bestemte juryen for De europeiske teaterprisene at årets pris - den 11. i rekken - skulle deles mellom kanadiske Robert Lepage og den tyske regissøren Peter Zadek, og med tid og stunder, det vil si på nyåret, ble vinnernes navn offentliggjort.
Meldte avbud
Slik det også står i prisens statutter, skulle de to prismottakerne være i Thessaloniki og motta prisene søndag 29. april. Men en ukes tid før begivenheten mottok arrangøren et brev fra Peter Zadek der han beklaget, men måtte melde avbud. Midt under prøvene til hans nye oppsetning av Shakespeares Helligtrekongersaften, hadde hovedrolleinnehaveren fått en kreftdiagnose, og selv om en ny skuespiller skulle overta rollen, var situasjonen så vanskelig at Zadek ikke fant det riktig å forlate prøvene for å reise til Thessaloniki.
  Arrangørene reagerte meget sterkt. Det gjorde også Peter Zadek.  Den 19. april sendte han  et nytt brev til Alessandro Martinez, Europaprisens generalsekretær. Der skrev Zadek blant annet at «Volker Canaris (Peter Zadek-kjenner som skulle lede kollokviet om regissøren) har latt meg forstå at dere ikke lenger er innstilt på å gi meg prisen, hvis jeg ikke er personlig til stede for å ta imot den. Det er kommet flere forslag til løsninger som et fjernsynsintervju, en fjernsynsoverrekkelse i Berlin, eller at Angela Winkler (hun spiller Mor Aase i Peter Zadeks oppsetning av Peer Gynt som ble vist etter prisutdelingen) tar imot prisen i mitt sted. Volker Canaris forteller meg at hvis jeg ikke er til stede, vil dere overhodet ikke gi meg prisen. Jeg skulle tro at dere vil skjønne i hvilket latterlig lys en slik beslutning stiller dere og deres komité. Til syvende og sist får jeg prisen for mitt livsverk, og ikke for å fly med Olympic Airways. Deres mangel på forståelse, og det umenneskelige i deres opptreden, viser en total mangel på forståelse for det europeiske teatret som dere antas å representere. Jeg tviler derfor ikke på at dere vil endre oppfatning etter å ha fått tenkt dere litt om».
Sto på sitt
I et (udatert) brev som etter pris-seremonien ble delt ut til alle som var til stede, kommenterer arrangørene og alle juryens medlemmer, bortsett fra tyske Manfred Beilharz, det de kaller «den særdeles aggressive tonen» i Zadeks brev, og holder fast på at hans tilstedeværelse er absolutt nødvendig for at han skal få prisen. Det er helt umulig for dem å gjøre unntak, «om ikke av andre grunner så av respekt for alle de viktige personligheter ... som tidligere har ryddet plass i sine kalendere for å ta imot prisen, og delta i våre aktiviteter».
 De minner også Peter Zadek om at «selv om Harold Pinter  var i dårlig helse, leide han et privatfly for egen regning slik at han kunne delta i vårt møte i Torino. Som De skjønner, det finnes brukbare alternativer til Olympic Airways. (...) Vi vil også minne Dem om at vi, sammen med Det Nasjonale Teatret i Nord-Hellas, har nedlagt et betydelig arbeid for å gi Deres omdømme vekt og prestisje... De er ikke det eneste mennesket som har forpliktelser. Vi er også forpliktet til ikke å endre våre statutter».
 Arrangørene fremsetter så det de kaller «et kompromissforslag»: «Vi inviterer Dem til å komme søndag for å motta prisen, og reise igjen mandag. Vi vil gjerne gjøre Dem oppmerksom på at allerede dette er et uvanlig kompromiss i og med at ingen prisvinner tidligere har vært borte fra de kollokvier og møter som er viet deres arbeider... og vi håper å se Dem søndag på prisutdelingen».
Prisvinner- eller ikke?
Men Peter Zadek dukket ikke opp. Til tross for at arrangørene brukte nærmere to og en halv time på å dele ut tre priser, (se artikkelen Pinlig prisutdeling),  unngikk de behendig å si noe om Peter Zadek før helt på slutten av seremonien. Da nøyde de seg med å opplyse om at brevvekslingen mellom dem og Zadek ville bli delt ut i pausen.
  Uttrykket arrangørene flere ganger benyttet, var at de ville «kansellere» prisen til Zadek. Men prisvinnernes navn hadde vært kjent i flere måneder, de sto med store bokstaver på alle plakater i Thessaloniki, og vinnerne har vært omtalt i alt det som er blitt skrevet om prisen. Det er derfor vanskelig å forstå at det overhodet er mulig å «kanselleres» Zadek som prisvinner.
 Det arrangørene derimot kan gjøre, er ikke å utbetale ham prispengene. Prisen er på 60.000 euros, det vil si nærmere en halv million norske kroner. Vanligvis har prisen bare en vinner. I år hadde den to, og beløpet skulle deles mellom dem.
 Hva som har skjedd, er usikkert. Det ble ikke delt ut noen pressemelding, slik det opprinnelig var blitt varslet. Mange ga uttrykk for at de håpet arrangørene ville ta til fornuft, og finne en god løsning på problemet. Alle jeg snakket med var enige med Thomas Ostermeier, kunstnerisk leder for Berliner Schaubühne, som avsluttet et seminar med å slå fast at etter hans mening burde «Peter Zadek få prisen. En mann på hans alder som er travelt opptatt med prøver, bør ikke tvinges til å ta et fly til Thessaloniki».
 Men mange fryktet at det var gått prestisje i saken, og at byråkratiet ville seire. Spesielt generalsekretær Alessandro Martinez, som arbeidet utrettelig for å gjenreise prisen da den for et par år siden var truet med nedleggelse, lot til å være såret og fornærmet over Zadeks nedprioritering av prisen.
  Kanadisk presse er ikke i tvil: «Prisen ble fratatt Peter Zadek fordi han ikke kom», og «Robert Lepage mottok derfor 60.000», skriver avisa Quebec. Europaprisens hjemmeside, www. Premio-europa.org,  er for øyeblikket helt blank.