[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Peter Zadek

01 Peter Zadek

Peter Zadek vil ikke komme og motta gjev teaterpris.

02  Thessaloniki er vertsby for Den 11. europeiske teaterprisen, og har planer om å også å være det i årene som kommer. Her statuen av  Alexander den Store like ved stranden.

02 Thessaloniki er vertsby for Den 11. europeiske teaterprisen, og har planer om å også å være det i årene som kommer. Her statuen av Alexander den Store like ved stranden.

Pris med problemer

IdaLou Larsen

Oppdatert fredag, den 27. april, 2007.

Thessaloniki (www. idalou.no): Den tyske regissøren Peter Zadek skulle motta den prestisjetunge 11. Europeiske Teaterpris med kanadiske Robert Lepage søndag aften, men meldte avbud, plutselig og helt uventet. Prisutdelerne reagerer sterkt.

Det var under det årlige kollokviet til AICT - Den internasjonale teaterkritikerforeningen - at det ble kjent av Peter Zadek likevel ikke kom.
Skuffelse
Den kjente italienske La Repubblica-kritikeren, Franco Quadri, som også er medlem av juryen for teaterprisen, åpnet kritikerkollokviet med nyheten om at Peter Zadek uventet hadde meldt avbud.
 - Vår skuffelse er desto større fordi alle tidligere prisvinnere har prioritert å komme og ta imot prisen. Peter Zadek viser til krevende prøver og mye arbeid med en ny oppsetning, og han er heller ikke ung lenger. Men tidligere vinnere som Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Giorgio Strehler, Heiner Müller, Robert Wilson, Luca Ronconi, Lev Dodin, Michel Piccoli og Harold Pinter har også hatt viktige forpliktelser og helseproblemer, både Heiner Müller og i fjor, Harold Pinter, var i meget sviktende helse, men de kom, og ga oss alle store opplevelser. Desto vanskeligere har vi for å forstå Peter Zadeks avgjørelse, sa Franco Quadri.
 Siden har ryktene svirret blant alle deltakerne i denne teaterfestivalen. Enkelte hevder at arrangørene nå har besluttet å oppheve prisen til Peter Zadek, men det er jo naturligvis umulig etter som det lenge har vært kjent at Zadek får prisen, og hans kunsteriske kvaliteter forringes naturligvis ikke av at han uteblir fra selve prisutdelingen.
 Men det står også spesifisert i prisens statutter at
"the Prize should be seized by the winner, personally". Prisen er på 60.000 euros, hvilket antakelig betyr at Peter Zadek og Robert lepage skulle motta 30.000 euros hver.  
  Spesielt sjokkerende skal arrangørene ha opplevd det at han - da han meldte avbud - samtidig ga beskjed om at han ønsket prispengene satt inn på sin bankkonto. Dette skal ha ført til at det nå er enighet at selv om han fremdeles er mottaker av den 11. Europeiske prisen, skal han ikke få pengene som følger med. Men dette er bare rykter. En definitiv pressemelding er ventet i løpet av dagen.
Peer Gynt
Peter Zadeks skulle også hedres med en festforestilling av hans Peer Gynt søndags kveld. Da det ble kjent at Peter Zadek likevel ikke kommer, ble mange engstelige for at det også skulle bety at Berliner Ensemble hadde avlyst sitt besøk. Ikke minst fordi det ble varslet om store endringer i søndagens program.
 Men Berliner Ensemble kommer, og søndagens festforestilling er fremdeles Peer Gynt. Men naturlig nok blir det store endringer i søndagens opprinnelige program: Det var i sin helhet  viet Zadek, først skulle Zadek.-eksperten lede et symposion om teatermennesket Zadek, deretter skulle han møte publikum gjennom en lengre samtale, slik også Harold Pinter gjorde i fjor da han ble intervjuet av Guardians Michael Billington.