[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Franzisca Aarflot, teatersjef på Det Åpne Teater, sto bak lesninginen av Olemic Thommessens stykke <i>Utvalgt</i>

Franzisca Aarflot, teatersjef på Det Åpne Teater, sto bak lesninginen av Olemic Thommessens stykke <i>Utvalgt</i>

Foto Jorge Goncalves

Olemic Thommessen, Høyre, sitter i kulturkomiteen. Før påske debuterte han på Stortinget som dramatiker

Olemic Thommessen, Høyre, sitter i kulturkomiteen. Før påske debuterte han på Stortinget som dramatiker

Foto Scanpix/Stortinget

Stortinget som teaterarena

IdaLou Larsen

Oppdatert fredag, den 20. april, 2007.

Før påske fant det sted en spennende urpremiere på Stortinget. Franzisca Aarflot fra Det Åpne Teater hadde ansvaret for en lesning av Olemic Thommessens stykke Utvalgt, et innspill i den aktuelle bioteknologidebatten.

Dobbelt urpremiere
Før påske var Stortingets store møterom i 6. etasje i Nedre Vollsgate arena for det Høyres Inge Lønning presist kalte «en urpremiere i dobbelt forstand».

Urpremiere
I regi av Det Åpne Teaters Franzisca Aaarflot presenterte Marianne Krogh, Hauk Heyerdahl og Christian Greger Strøm Utvalgt, et skuespill av stortingsrepresentant Olemic Thommessen. Stykket var aldri blitt oppført eller lest tidligere, og hadde derfor urpremiere i uvante omgivelser.
  - Men det er også aller første gangen at en folkevalgt har skrevet et drama som et à-propos til en aktuell politisk debatt som vel kan karakteriseres som et minefelt, sa Inge Lønning.
  Og antakelig første gang at et stykke har urpremiere på Stortinget! Nå var det tross alt ikke så overraskende at det nettopp var takket være Olemic Thommessen at det ble spilt teater på Stortingets møterom T-614. Thommessen, som sitter i sin andre periode som medlem av Stortingets kulturkomité, er utdannet jurist, og hadde praksis på Lillehammer fram til han i 1990 fikk ansvaret for seremoniene under OL -94. Senere ble han direktør for Kulturarrangement Lillehammer AS til han i 2001 kom inn på Stortinget som representant for Oppland.
 Men Olemic Thommessen har lenge vært opptatt av teater, og han spilte i mange år en framtredende rolle i  Norsk Amatørteaterforbund, en organisasjon han var medlem av helt til han i 2001 kom inn på tinget, og da meldte seg ut av habilitetsgrunner.
Utvalgt
I forbindelse med Regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven, skal Stortinget i vår ta stilling til hvorvidt preimplantasjonsdiagnostikk skal bli tillatt i den hensikt å utelukke alvorlig sykdom hos et barn. Regjeringen foreslår også «å tillate preimplantasjonsdiagnostikk i kombinasjon med vevstyping med sikte på at et kommende barn kan bli donor for et alvorlig sykt søsken». (Ot.prp. nr. 26 (2006-2007) Om lov om endringer i bioteknologiloven
  Det er de pykologiske og etiske problemer som vil kunne følge av de foreslåtte lovendringene som danner utgangspunkt for Olemic Thommessens Utvalgt. Når stykket begynner,  har 35 år gamle André vært død i en måned, og hans mor Sigrid holder på å rydde leiligheten sammen med Idar, Andrés fem år yngre bror. Idar er nettopp blitt far, mens André og kjæresten aldri våget å få barn, fordi André led av en farlig arvelig sykdom. Litt etter litt kommer det fram at når André tross alt har levd et tilnærmet normalt liv, er det fordi Idar var «spesiallaget» for å skaffe sin eldre bror de organer han trengte for å overleve.   
  Utvalgt drøfter de problemene denne situasjonen skapte for begge brødrene, mest naturligvis for Idar som ble skapt for å redde den andres liv, og føler at han aldri er blitt elsket for seg selv, men også for André som har opplevd en underlig, men svært problematisk symbiose med broren. Moren er den som har klart seg best, men det er fordi hun hele tiden har vært overbevist om at hun har gjort det eneste rette
  Olemic Thommessen kommer ikke med noen konklusjoner, feller ingen dom. Og styrken i teksten er at  Utvalgt.ikke er et fordekt politisk innlegg, men en høyst aktuell dramatisk fortelling som står på egne ben. Enkelte punkter burde kanskje forfatteren ha utdypet noe. For eksempel lar han avdøde André være til stede som et kommenterende nærvær som, så vidt vi skjønner, er til stede for Idar, men ikke moren. Et spennende dramatisk grep, som nok kunne vært utnyttet bedre. Ikke minst fordi svært mye omkring André forblir uklart: Han døde fordi han kjørte inn i en fjellvegg med stor fart - var det en ulykke slik Idar og moren later til å tro, eller et selvmord? Og hva med det underlige forholdet mellom André og Idars gravide kone? Her ligger det menneskelige motiver som gjerne kunne vært utviklet.
  Men det har Olemic Thommessen kanskje tenkt å gjøre? Utvalgt har såpass mange kvaliteter at stykket ikke bør legges bort.
Debatt
Slik regissør Franzisca Aarflot hadde vinklet lesningen, er Moren (Marianne Krogh) en temmelig usympatiske, kald og selvopptatt person, mens sønnene, spilt av Hauk Heyerdahl (Idar) og Christian Greger Strøm (André), er langt mer reflekterte, spesielt Idar er en interessant og kompleks skikkelse.
  Lesningen ble fulgt av en debatt der saksordfører for lov om endring i bioteknologiloven, Frps Harald Nesvik, Lars Ødegaard fra Handikapforbundet, SVs Olav Gunnar Ballo,  Laila Dåvøy fra KrF,  og Peter Nordmann Waage som er kommentator i Dagbladet var interessante og nyanserte deltakere, mens Høyres Inge Lønning ledet møten.
  Debatten var lærerik og svært interessant. Spesielt gledelig var det å høre tortingsrepresentantene diskutere med langt større innsikt og innlevelse enn de vanligvis viser i stortingssalen. Ikke minst gledelig fordi temaet er så aktuelt og komplisert, samtidig med at selve saken stiller usedvanlig aktuelle etiske spørsmål.
 Så får man bare håpe at dette ikke blir siste gangen Stortinget bruker teatret til å gi innspill i vanskelige saker.