[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Jo Strømgren

Jo Strømgren

Foto Knut Bry

Kulturminister Trond Giske

Kulturminister Trond Giske

Tre millioner årlig til Jo Strømgren

IdaLou Larsen

Oppdatert torsdag, den 22. mars, 2007.

"Det forutsettes at Jo Strømgren Kompani får tilskudd fra ordningen", skrev Trond Giske da han i sitt budsjettforslag for 2007 foreslo en ny støtteordning for etablerte sceniske grupper.

Kulturminister har fått det som han ville. Det hadde heller ingen tvilt på:  I tråd med ministerens forutsetninger har Kulturrådet  bestemt at Jo Strømgren skal få 12 millioner kroner fordelt over fire år, det vil si tre millioner kroner i året.
12 millioner til Verdensteatret
Trond Giske hadde satt av seks millioner til ordningen i 2007, det var med andre ord plass til en frigruppe til. Kulturrådet har bestemt at Verdensteatret også skal motta tre millioner kroner over en fire-årsperiode. Naturligvis under forutsetning av at bevilgningen på seks millioner årlig til den nye ordningen blir opprettholdt i årene som kommer.
" - Både Verdensteatret og Jo Strømgren Kompani overskrider tradisjonelle sjangerinndelinger og representerer et rikt register av sceniske virkemidler og formidlingsformer. De fremstår som svært forskjellige, men viktig eksponenter for det frie feltet, sier Rådet i sin begrunnelse", og legger til at "det ble satt som forutsetning i Stortingets budsjettvedtak at Jo Strømgren Kompani er inne på ordningen".
Armlengdes-avstand
Jo Strømgren er en varm tilhenger av merkevarebygging i kunsten. Og Trond Giskes bysbarn har altså lykkes, selv om han hadde søkt 3,5 millioner årlig av den nye ordningen for de neste fire årene, men bare fikk tre. I Aftenposten har han forklart at han av strategiske årsaker unngår å bruke betegnelsen "merkevare" når han henvender seg til Kulturrådet.
  "- Der bruker vi nyskapning. Begrepet varemerke er jo i konflikt med begrepet nyskapning, slik vi forstår det i Norge. Fordi Kulturrådet har en klausul om å støtte nyskapning, og vi er avhengige av Kulturrådet, har vi måttet dempe våre offisielle formuleringer om vår langsiktige merkevareplan", sa en selvsikker Jo Strømgren for vel en uke  siden til Aftenposten.
   Ingen tvil om at Jo Strømgren Kompani fortjener sin plass i den nye ordningen. Prinsipielt hadde det likevel  vært interessant å se hvilke andre frie grupper som har søkt om midler fra den nye ordningen, men har måttet vike for Strømgren. Fremdeles prinsipielt må det være litt uvant for Kulturrådet at kulturministeren til de grader legger føringer. En gang var det jo et viktig prinsipp som het "armlengdes-avstand".