[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Kulturminister Trond Giske

Kulturminister Trond Giske

Internasjonal Ibsenpris i år?

IdaLou Larsen

Oppdatert tirsdag, den 20. mars, 2007.

Fem institusjoner skal foreslå syv medlemmer til komiteen som skal utpeke vinneren av den nye, internasjonale Ibsenprisen. Kulturministeren håper prisen allerede skal kunne deles ut i år.

"Det vil bli tatt beslutning om organisering av Den internasjonale Ibsen-prisen tidlig i 2007", forsikret Trond Giske Stortinget om 21. desember i fjor.
   "Tidlig i 2007" er et tøyelig begrep. Årets tre første måneder er nesten gått. Men på en pressekonferanse i dag la kulturministeren fram det han kalte en "delt løsning for Den internasjonale Ibsen-prisen".
 Den samme løsningen skal naturligvis også gjelde de planlagte Ibsen-stipendene. Prisen er på 1,5 millioner norske kroner, og det skal deles ut stipender for til sammen en million.

Forslagsstillere
Det har hele tiden vært meningen at ansvaret for «nominasjon, prisutdeling, arrangementer og søknadbehandling (skulle) legges til en eksisterende kulturorganisasjon eller til flere i samarbeid». (Kilde: Kulturdepartementets budsjettforslag for 2007)
   En komité på sju medlemmer skal utnevne prisvinner og Ibsen-stipendiater. Nationaltheatret, Den Nationale Scene, Universitetet i Oslo, og kommunene Skien og Grimstad skal foreslå medlemmer til denne komitéen. Hver enkelt skal kunne komme med forslag om opptil tre medlemmer, ett av hvert kjønn pluss en person med internasjonal bakgrunn.
  På bakgrunn av disse forslagene skal så Kulturdepartementet ha ansvaret for den endelige sammensetningen av  komitéen. To av medlemmene skal være ikke-norske statsborgere, og komitéen skal utnevnes for en periode på fire år. Skien kommune skal være sekretariat for komitéen.

Delt ansvar
Nationaltheatret og Skien kommune skal dele på ansvaret for prisutdelingene. Nationaltheatret skal dele ut selve Den internasjonale Ibsen-prisen, og det skal skje under teatrets årlige festival, det vil si enten Samtidsfestivalen eller Ibsen-festivalen.
 - Et gunstig tidspunkt, bemerket teatersjef Eirik Stubø, - for stadig flere internasjonale aktører gjester teatret i tilknytning til disse festivalene.
  Skien kommune skal ha ansvaret for å dele ut Ibsen-stipendene som skal gå til ulike Ibsen-prosjekter over hele verden. Denne tildelingen skal skje under et seminar som skal holdes i Skien en av de nærmeste dagene etter selve Ibsen-prisutdelingen.

Knapp tid
Tiden er knapp. Heldigvis for Trond Giske holdes ikke årets Samtidsfestival ved teatersesongens åpning, slik det har vært vanlig. men i overgangen september/oktober.   
  Dermed er det en sjanse for at prisen kan deles ut allerede i år. Det forutsetter at  Kulturdepartementets politikere, som det tok nesten et halvt år å komme fram til en løsning for selve prisen,  klarer å sette sammen komiteen ganske raskt.
 Så får man håpe at  komiteens sju medlemmer ikke vil ha problemer om å enes om enkeltpersonen, institusjonen eller organisasjonen som i den senere tid har gjort "en ekstraordinær innsats i Ibsens ånd.
 Men, som kulturminister Giske også påpekte, komiteen står også fritt til ikke å dele ut prisen ett år hvis den ikke finner en verdig kandidat.

I Ibsens ånd
Prisen skal deles ut  til en "en enkeltperson, institusjon eller organisasjon innen kunst og kultur som har gjort en ekstraordinær innsats i Ibsens ånd".
   På spørsmål om hva han selv mener er "en ekstraordinær innsats i Ibsens ånd", svarte kulturminister Trond Giske at dette ville komiteens medlemmer, med større kjennskap til Ibsens ånd enn ham selv, bedre kunne svare på.
  Men umiddelbart nevnte han ytringsfrihet og  likestilling som to naturlige områder.
 - Men denne prisen skal ikke være "politisk korrekt". Det ville iallfall ikke være i Ibsens ånd, for i sin dramatikk var jo Ibsen en opprører som nådeløst avkledde sin tids samfunnsforhold.
 Skiens ordfører, Rolf Erling Andersen uttrykte glede over at Skien skal spille en viktig rolle i utdelingen av Ibsenprisene.
 Han minnet om at Skien kommune i over tyve år har delt ut den nasjonale Ibsenprisen, og dermed spilt en viktig rolle for ny, norsk dramatikk.
  - Sammen med Dramatikerforbundet hadde vi begynt å legge planer om en internasjonal Ibsenpris for dramatikere, sa han, men var meget fornøyd med at den nye Ibsen-prisen skal favne langt videre.
 Han var heller ikke engstelig for at den nye, internasjonale prisen skulle stille den hjemlige Ibsenprisen i skyggen.
  - Jeg har stor tro på synergi-effekten av to ulike priser, sa han.