[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Teaterjef Carl Morten Amundsen er spesielt fornøyd med at bankens kontornett samsvarer med teatrets turnéruter.

Teaterjef Carl Morten Amundsen er spesielt fornøyd med at bankens kontornett samsvarer med teatrets turnéruter.

Foto Fred Jonny Hammerø

Sparebanken+Teatret Vårt = Sant

Oppdatert onsdag, den 14. februar, 2007.

Teatret Vårt og Sparebanken Møre skal samarbeide i tre år. Avtalen er en av de største Sparebanken har inngått med en kulturinstitusjon.

PRESSEMELDING:
Teatret Vårt og Sparebanken Møre har inngått en samarbeidsavtale over tre år. Avtalens størrelse og omfang er den største teatret noen gang har inngått. Det er også en av de største avtalene Sparebanken Møre har inngått med en kulturinstitusjon.

Med mer enn 160 års finanshistorie har banken vært en aktiv støttespiller innen idrett og kultur i Møre og Romsdal. Teatret Vårt har siden opprettelsen i 1972 vært leverandør av kulturelle opplevelser over hele fylket.

- Teatret Vårt er en viktig og seriøs kulturinstitusjon i fylket, sier regionbanksjef Bodil Hollingsæter i Sparebanken Møre. Teatret gir innbyggerne i hele fylket teateropplevelser av høy kvalitet og kultur er et viktig element med tanke på å gjøre Møre og Romsdal mer attraktiv som bo- og arbeidssted. Her har Teateret Vårt og Sparebanken Møre sammenfallende interesser. Det er ikke nok å kun tilby arbeidsplasser. Når en skal rekruttere arbeidskraft spiller også kulturtilbudet inn, sier Hollingsæter.

- Teatret Vårt er veldig glade for avtalen med Sparebanken Møre. Både avtalens størrelse og varighet gjør den til teatrets største samarbeidsavtale, opplyser Carl Morten Amundsen, teatersjef ved Teatret Vårt. For å kunne tilby et stadig mer teaterelskende publikum et spennende program, må vi finne flere støttespillere. Sparebanken Møre oppleves som er profesjonell partner og særlig at bankens kontornett samsvarer med våre turnéruter er en stor fordel, framhever Amundsen. Vi har godt over halvparten av våre forestillinger rundt om i fylket og teatersjefen tror banken tilstedeværelse vil være ett ekstra pluss for samarbeidet.

- Fylket vårt har et rikt kulturliv. Kultur er et sentralt satsingsområde for bankens allmennyttige virksomhet. Vi er opptatt av å favne mangfoldet slik at vi dekker hele regionen, tilgodeser ulike aldersgrupper og gir rom for ulike kulturytringer - fra de klassiske og tradisjonelle til det nyskapende og eksperimentelle. Teatret Vårt ivaretar disse målsettingene, avslutter Hollingsæter