[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Andreas Markusson er en av de tre norske dramatikerne som deltar i Det Åpne Teaters prosjekt "Kunst for barn 2007"

Andreas Markusson er en av de tre norske dramatikerne som deltar i Det Åpne Teaters prosjekt "Kunst for barn 2007"

Erna Osland er en av de tre norske dramatikerne som er med på Det Åpne Teaters prosjekt  "Kunst for barn 2007"

Erna Osland er en av de tre norske dramatikerne som er med på Det Åpne Teaters prosjekt "Kunst for barn 2007"

Liv Heløe er en av de tre dramatikerne som deltar i Det Åpne Teaters prosjekt "Kunst for barn 2007"

Liv Heløe er en av de tre dramatikerne som deltar i Det Åpne Teaters prosjekt "Kunst for barn 2007"

Barneteater skal være kunst!

IdaLou Larsen

Oppdatert tirsdag, den 9. januar, 2007.

Til helgen starter Det Åpne Teater opp prosjektet Kunst for barn 2007, et samarbeid mellom Norsk barnebokinstitutt, Scenekunstakademiet i Fredrikstad og Det Åpne Teater.

-  Vi har i mange år vært opptatt av teater og barn, sier teatersjef Franzisca Aarflot, - så selv om dette er en mer målrettet satsing, er det også en videreføring av noe vi har arbeidet med lenge.
Samarbeid
Det Åpne Teater kommer til å samarbeide tett med Norsk barnebokinstitutt som siden i høst har drevet «Forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur», et deltidsstudium som tar sikte på å utvikle nye barne- og ungdomsforfattere.
  Det Åpne Teater har på sin side tre dramatikere som er opptatt av å skrive ny dramatikk for barn og unge - Liv Heløe, Erna Osland og Andreas Marcusson har alle fått skrivestøtte til å utvikle nye scenetekster.
  - Men interessen for å skrive dramatiske tekster er også til stede blant mange av forfatterstudentene, forteller Ragnhild Mærli, - og både Karin Beate Vold på Barnebokinstituttet og vi på Det Åpne Teater er glade over at vi kan bidra til å nedbygge grensene mellom litteratur og dramatikk.
  - Vi er også svært glade for at vi har fått med oss Scenekunstakademiet i Fredrikstad med Carle Lange, sier Ragnhild Mærli. - Vi ønsker jo at dette skal resultere i tre helaftens skuespill, stykker for store scener, og da er det viktig at man lærer noe om rom.
 - Men er det ikke også viktig at barn får oppleve det intime teater på små scener? Det er det svært lite av i dag.
 - Det er riktig. Men vi er opptatt av at norske dramatikere også skal lære seg kunsten å beherske det store scenerommet. Barn skal kunne få oppleve  både den ene og den andre formen for scenekunst.
  Seminarer og workshops
Til helgen avholdes det aller første seminaret.
  - Det begynner fredag på Barnebokinstituttet, forklarer Franzisca Aarflot, - og lørdag kommer Erik Rynell fra teaterhøgskolen i Malmø, og snakker over temaet,  Hva er forskjellen på boka og scenen, og hva er en handling?. Så, søndag, holder Axel Hellstenius skrive-workshop for gruppen.
  Tema for februarseminaret blir Hva er forskjell på film og scene og hvorfor? og i mars skal man diskutere Hva det vil si å skrive for barn på barns premisser. Hva som skal skje på aprilmøtet er ennå ikke helt konkretisert, men et tverrfaglig prosjekt for barn vil bli presentert.
  Seminarrekken fortsetter over sommeren med et seminar i september der Brageteatret og Skuespillerforbundet vil snakke om utfordringer, spillespil og teaterspråk når man spiller for barn, mens prosjektet avsluttes i oktober med det tverrfaglige og kulturpolitiske seminaret Kunst for barn - hvorfor skal vi lage kunst for barn.
  I forkant av lørdagsseminarene blir det hver fredag foredrag og forfattermøter på Barnebokinstituttet mens det hver søndag blir ulike workshops på Det Åpne Teater. I mars skal man for eksempel «utforske komposisjon, musikalitet og visualitet/scenografi», mens den engelske teatermannen Jack Bradley holder workshop i februar.
  - Underveis blir det også gjestespill på Det Åpne Teater. Vi ser spesielt fram til besøk fra Malmø i mars.
Tre helaftens stykker
- Vårt umiddelbare mål med prosjektet er at våre tre dramatikere skal skrive hvert sitt helaftens stykke, forklarer Franzisca Aarflot. - På litt lenger sikt håper vi å inspirere flere til å gjøre det samme, og vi håper også at vi skal bidra til at det å skrive for barn får høyere status.
 Hun forteller at de tre dramatikerne får hver sin «coach».
  - Men de tre blir mer samtale- og diskusjonspartnere enn rene coacher. Liv Heløe skal samarbeide med danske Kitte Wagner, Erna Osland med svenske Erik Rynell oog Andreas Markusson med Jack Bradley. Dessuten skal både Axel Hellstenius og Ragnhild Mærli forelse for studentene på Barnebokinstituttet, så det blir virkelig en interessant, og forhåpentligvis fruktbar crossover.
  - Man har snakket så mye om at det som lages for denne aldersgruppen skal være didaktisk eller forebyggende, eller kanskje virke terapeutisk. Vi er veldig opptatt av at teater for barn og unge skal være kunst, sier Ragnhild Mærli som er svært glad for at Barneombudet også har fattet interesse for prosjektet. Den ansvarlige for kulturen hos Barneombudet har planer om å lage en tverfaglig gruppe det bildekunst og musikk er representert i tillegg til litteratur og teater. Vi håper virkelig at prosjektet Kunst for barn i 2007 skal føre til at våre teatre snart får nye spennende dramatikere å sette opp, slik at vi ikke bare ser Astrid Lindgren og Thorbjørn Egner på norske scener.
  - Det vil være på høy tid. Mens norske barnebøker holder et meget respektabelt nivå, finnes det omtrent ikke nyskrevet dramatikk for barn. Heldigvis ser det ut til at flere teatersjefer nå har fått øynene opp for problemet. På Hålogaland Teaters hjemmeside skriver for eksempel Nils Johnson at teatret ønsker «satse enda mer på barneteater i fremtiden», og Brageteatret i Drammen er jo et rent barne- og ungdomsteater.
   - Ennå er det nok langt igjen, sier Ragnhild Mærli, - men vi er overbevist om at vi med dette prosjektet tar et meget viktig skritt i riktig retning.