[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Kari Lise Holmberg, Telemark Høyre

Kari Lise Holmberg, Telemark Høyre

Foto Scanpix

Kulturminister Trond Giske

Kulturminister Trond Giske

Et tøyelig begrep

IdaLou Larsen

Oppdatert mandag, den 29. januar, 2007.

Mange har vært spente på hvordan kulturminister Trond Giske har tenkt å organisere sin nye Ibsen-pris. På spørsmål fra Kari Lise Holmberg, Høyre-representant fra Telemark, svarte Trond Giske at "beslutningen om organiseringen ville bli tatt tidlig i 2007". Tidlig ser ut til å være et tøyelig begrep for departementets politiske ledelse.

Regjeringen besluttet i høst å etablere en internasjonal Ibsen-pris på 1,5 millioner kroner.
  Hensikten med prisen er å "stimulere til kritisk debatt om vesentlige samfunnsmessige og eksistensielle tema". Den skal "utdeles årlig for å honorere en enkeltperson, organisasjon eller institusjon innenfor kunst og kultur som har gjort en ekstraordinær innsats i Ibsens ånd. Det skal også tildeles stipendier på til sammen 1 mill. kroner til ulike Ibsen-prosjekter verden over."    Det administrative ansvaret for nominasjon, prisutdeling osv. "skal legges til en eksisterende kulturinstitusjon eller til flere i samarbeid." (Kulturbudsjettet for 2007, kap. 326, post 76).
   Prisen skal deles ut for første gang i år, men ennå har tydeligvis ikke Kulturdepartementet kommet til klarhet i saken.
Ibsen-prisen og Skien
14. desember i fjor sendte Høyres    
Kari Lise Holmberg (Telemark) et spørsmål til kulturmnister. Hun ville vite "på hvilken måte vil statsråden bidra til at Skien kommune får mulighet til å videreutvikle sin 20 årige tradisjonsrike Ibsenpris". Hun minnet om at Skien kommune i samarbeid med Dramatikerforbundet i fjor søkte om å utvide sin nasjonale dramatikerpris.
  "Jeg håper ikke regjeringen tenker å frarøve Skien sin Ibsen-pris, eller utkonkurrere den.
En internasjonal Ibsen-pris må etableres i den rette sammenheng og i forhold til en bevisst strategi. Ibsens fødeby bør være en naturlig samarbeidspartner og medspiller i en slik langsiktig strategi", skrev Holmberg.
"Tidlig i 2007
Allerede n uke senere, 21. desember, svarte Trond Giske at  "spørsmålet om organisering av Den internasjonale Ibsen-prisen er for tiden til behandling i Kultur- og kirkedepartementet, og det vurderes i denne sammenheng også hvordan Skien kommune kan bidra."
 Han avsluttet med at  "det vil bli tatt beslutning om organisering av Den internasjonale Ibsen-prisen tidlig i 2007."
  www.idalou.no har spurt departementet om statsråden med "tidlig i 2007" tenker på januar, februar eller mars.
 Informasjonssjef Signe Bjørvik kunne fortelle at "saken er til behandling hos politisk ledelse og i følge statssekretær Randi Øverland vil det fortsatt ta noe tid før endelig avgjørelse blir tatt".
 Med andre ord er "tidlig i 2007" et meget tøyelig begrep for kulturministeren.