[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Anne Gullestad, sjef for Riksteatret fra 1988 til 1994

01 Anne Gullestad, sjef for Riksteatret fra 1988 til 1994

02 Bente Erichsen, sjef for Riksteatret fra 1997 til 2005

02 Bente Erichsen, sjef for Riksteatret fra 1997 til 2005

Foto Olav Olavsen

03 Ellen Horn tiltrådte som sjef for Riksteatret i 2005

03 Ellen Horn tiltrådte som sjef for Riksteatret i 2005

"Gigantår"  for Riksteatret

IdaLou Larsen

Oppdatert onsdag, den 12. desember, 2007.

"Nærmere 155 000 besøkte Riksteatrets forestillinger i 2007", fortalte teatersjef Ellen Horn da hun la fram vårens program.

"Et gigantår", skriver teatret i sin pressemelding. Og ingen tvil om at det er et stort sprang fremover: I 2006 hadde teatret "bare" litt over  97 000 publikummere, så Ellen Horn har all grunn til å være fornøyd.
Vekslende besøk
Publikumsoppslutningen om Riksteatret viser store variasjoner gjennom årene: I perioden fra 1984 fram til i dag var 1989  rekordåret:: Da hadde teatret litt over 217 000 publikummere. Det var i Anne Gullestads sjefstid. I hennes første sjefsår hadde teatret besøk av nesten 202 000 personer, og i 1990 var publikumstallet nærmere 204,5 tusen.
 Lavest besøkstall i perioden hadde teatret i Gudrun Waadelands nestsiste sjefsår: Bare 69 000 publikummere i 1986. Seks ganger i tiden de 24 årene mellom 1984 og 2007 har besøket ligget under 100 000, tre ganger over 200 000, fire ganger over 150 000, mens det  i 11 år har hatt mellom 100 tusen og 150 tusen
.Sterke kvinner
Riksteatret er antakelig også den institusjonen som etter 1984 har hatt flest kvinnelige teatersjefer: Gudrun Waadeland satt fra 1975 til 1987. Hun ble etterfulgt av Anne Gullestad som gikk av i 1994. Deretter var Terje Hartviksen i vel ett år sjef for teatret, og da han sluttet, ble Svein Sturla Hungnes konstituert fram til februar 1997 da Bente Erichsen overtok. Da var riksteatersjefens åremål blitt på fem år, og daværende kulturminister Ellen Horn utnevnte i 2001 Bente Erichsen som riksteatersjef for en ny femårsperiode, fra 2002 til 2007.
  Men Bente Erichsen overtok ledelsen av Nobels fredssenter i april 2005, og en ny kvinne overtok teatrets ledelse: Det var tidligere kulturminister Ellen Horn, som også med stort hell hadde vært sjef for Nationaltheatret.