[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Karin Woldseth er en av Frps to representanter i Stortingets kulturkomité

Karin Woldseth er en av Frps to representanter i Stortingets kulturkomité

Foto Stortingets arkiv/Scanpix

Ulf Erik Knudsen er en av Frps to representanter i Stortingets kutlurkomité

Ulf Erik Knudsen er en av Frps to representanter i Stortingets kutlurkomité

Foto Stortingets arkiv/Scanpix

"En forsvarlig nedtrapping"

IdaLou Larsen

Oppdatert tirsdag, den 13. november, 2007.

I årenes løp er Fremskrittspartiet blitt noe mindre rabiat, og tar ikke fullt så store jafs av Statens kulturbudsjett. "Bare" nærmere 900 millioner i år,  det vil si ikke mer enn 14,2 prosent av Giske totale kultursatsing.

Men retorikken er den samme som den alltid har vært.
Jeg siterer fra partiets alternative budsjett, avsnittet merket Kultur:
Programerklæring
"Fremskrittspartiet ønsker ikke et sterkt subsidiert kulturliv, eller at en liten elite skal forvalte fellesskapets kulturmidler kun til glede for egen snever krets. Regjeringens betydelige økning av bruk av skattebetalernes penger fører ikke til at det blir kultur som folk flest ønsker. Folk skal i størst mulig grad selv skal ha råderett over kulturmidlene. Fremskrittspartiet mener dette vil sikre at kulturen blir deltagende, engasjerende og treffer flest mulig.
  Fremskrittspartiet mener folk gjennom sine valg som forbrukere skal bestemme hva som er gode kulturaktiviteter. Dette er ikke det offentliges oppgave.
   Fremskrittspartiet foreslår derfor betydelige kutt innenfor kultur, men legger opp til en forsvarlig nedtrapping.
  Fremskrittspartiet har også erkjent at man må sikre vår kulturarv for etterslekten. Dette betyr at pengene det offentlige skal bruke på kulturtiltak i første rekke bør sikre at viktige historiske og tradisjonsrike elementer innen kultursektoren ikke går tapt, og at det kommer flest mulig til gode. Derfor har vi heller ikke foreslått kutt i bevilgninger til kulturarven.
  Fremskrittspartiet vektlegger i sin kulturpolitikk tiltak som aktiviserer barn og unge, og de frivillige lag og organisasjoner som fanger opp breddeaktiviteter, som for eksempel idrett og musikk."
En liten elite
Ifølge Statistisk Sentralbyrå oppgir 45 prosent av landets befolkning av de har hatt en eller annen form for teateropplevelse i året som er gått - teater, revy, dans, musikal, opera eller operette.
  Likevel slår Frp kategorisk fast at de ikke vil vite noe av at en "liten elite skal forvalte fellesskapets kulturmidler kun til glede for egen snever krets", og kutter derfor 148,2 millioner kroner i Trond Giskes satsing på scenekunstformål (2008-budsjettets kap. 324).
  Riksteatret mister 12 millioner. Tilskuddet på 56,9 millioner til fri scenekunst, som bevilges over Norsk kulturråd, kuttes med 20 millioner. Bevilgningen til de nasjonale scenene reduseres med 70,.586 millioner, hvilket utgjør lønns-og priskompensasjonen for 2008. På stedet hvil, med andre ord. Det samme er tilfellet for regionteatrene og landsdelsscenene: Kuttet på 22,162 tilsvarer nøyaktig økningen fra 2007 til 2008. Samme strategi overfor dansen som der statens utgifter reduseres med 10,535, den nøyaktige forskjellen fra 2007-budsjettets 26388 til 2008-forslaget på 36923. Det er vel det partiet sikter til med uttrykket "en forsvarlig nedtrapping".
  Verre går det ut over "region- og distriktsopera" der Frp brutalt fjerner 10 millioner kroner fra statstilskuddet. I fjor var det på 26,596. Frp unner dem ikke mer enn 22,640 til neste år. Pussig i grunnen - region- og distriktsoperaen er kanskje den som engasjerer flest av de "folk flest"ene som Frp er så glad i.
   Frp mener at når "folk flest" får "råderett over kulturmidlene", kommer kulturen til å bli "engasjerende" og "treffe flest mulig". Den vil dessuten også bli deltagende, hvilket ifølge Bokmålsordboka betyr at den vil bli både "medfølende og sympatiserende". Ja vel ja.
  Kuttene ellers er mange og varierte. De kan studeres nærmere i Frps eget budsjettforslag.