[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Selv om Inger Buresund forsvinner, skal Henrik Ibsen fortsatt sette sitt preg på teatret som er oppkalt etter ham.

Selv om Inger Buresund forsvinner, skal Henrik Ibsen fortsatt sette sitt preg på teatret som er oppkalt etter ham.

Teatersjef søkes

Oppdatert mandag, den 12. november, 2007.

Denne utlysningen ligger på Teater Ibsens hjemmeside:

-TEATERSJEF SØKES.

Telemark og Vestfold Regionteater AS, kalt Teater
Ibsen, står på flere måter foran en ny, spennende og utfordrende tid.
Telemark og Vestfold Regionteater AS eies av fylkene Telemark og Vestfold og kommunene Skien og Tønsberg med hovedfinansiering fra Staten. Teatret har sin hovedarena med scener, produksjons- og administrasjonslokaler i
Festiviteten i Skien. For øvrig turnerer vi til en rekke steder i Telemark og Vestfold. Teatret har en fast stab på 23 medarbeidere og et budsjett på 25
millioner.
En fersk strategiplan med hovedvekt på Ibsens dramatikk der målet er å gjøre mesterens verker tilgjengelig for et stort publikum, men der det også vil være rom og takhøyde for andre spennende oppsetninger og kunstneriske innfall, se vedlagte strategiplan.
Det er planlagt en betydelig utbygging og modernisering av teatret som vil gi bedre arbeidsforhold, utvidede kunstneriske muligheter og økt trivsel og tilgjengelighet for publikum.
Teatret har et profesjonelt team som er en blanding av lang erfaring og ungdommelig mot og overmot. Alt dette håper vi kan friste en kunstnerisk leder med vyer, evner, ambisjoner, samarbeidsvilje, evnen til å lytte og inspirere.
Hva mer vi krever av en slik leder? Det meste!

Søknadsfrist: 1. desember 07. Tiltredelse: Etter avtale.
Kontaktpersoner: Styreleder Olaf Brastad,
eller direktør Gry Wie