[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Pressemelding fra Hålogaland Teater

Oppdatert torsdag, den 25. oktober, 2007.

Styreleder på Hålogaland Teater, Tor Lægreid, har sendt ut følgende pressemelding i dag:  

Hålogaland Teater har fått 10 søkere til stillingen som ny teatersjef med tiltredelse
1. januar 2009. Av de 10 søkerne var 8 menn og 2 kvinner.  I tillegg er det gjennomført et aktivt søk i det nordiske markedet, som har tilført søkerlisten ytterligere 6 kandidater. Av disse er det 4 kvinner og 2 menn. I alt 7 av kandidatene har røtter i landsdelen.

Hålogaland Teater er fornøyd med at så mange gode kandidater har søkt stillingen, og at så mange kandidater på oppfordring har valgt å stille som kandidat.
Styret for teatret ønsker å foreta ansettelse av ny teatersjef før årsskiftet.

Som aktiv støtte i ansettelsesprosessen har styret engasjert Hartmark Consulting AS.

Disse kandidatene er med i siste runde for vurdering til stillingen:

Frank Jørstad, 37 år, opprinnelig fra Alta. 4.årig skuespillerutdanning fra London. Han har vært ansatt som skuespiller ved Hålogaland Teater og er nå freelance skuespiller og bosatt i Oslo.

Svein Harry S. Hauge, 41 år, født i Ballangen, 3.årig skuespillerutdanning fra Statens Teaterhøgskole, ansatt som skuespiller ved Rogaland Teater, erfaring også som instruktør, scenograf og kostymedesigner.

John Sigurd Kristensen, 52 år, fra Tromsø, 3.årig skuespillerutdanning fra Statens Teaterhøgskole, teatersjef ved Hålogaland Teater1990 - 1997, freelance skuespiller med oppgaver både for NRK, film og teatre. Bosatt i Oslo

Cecilie Moslie, 34 år, fra Malangen, 3.årig skuespillerutdanning fra Kunsthøgskolen, har vært ansatt ved Nationaltheatret, linjeleder for skuespillerutdanning ved Kunsthøgskolen, dramatiker og freelance skuespiller bosatt i Oslo.

Harriet Nordlund fra Karesuando Sverige. 3 - rig skuespillerutdanning Teaterhøgskolan i Stockholm. Kunstnerisk leder for Dalvadis 1971 - 1982,Teatersjef ved Beaivvas Sami Teahter 2003 - 2006. Skuespiller, instruktør nå bosatt i Gävle

En kandidat ønsker konfidensiell behandling av sin søknad.

Med Vennlig hilsen
Tor Lægreid
Styreleder
Hålogaland Teater