[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Kulturminister Trond Giske har nedsatt et utvalg som skal vurdere tildelingsmekanismene i norsk kulturpolitikk

Kulturminister Trond Giske har nedsatt et utvalg som skal vurdere tildelingsmekanismene i norsk kulturpolitikk

Lene Løken, direktør for Film & Kino, skal lede det nye utvalget

Lene Løken, direktør for Film & Kino, skal lede det nye utvalget

Foto Film og Kino

Lene Løken leder nytt utvalg

IdaLou Larsen

Oppdatert onsdag, den 10. oktober, 2007.

På en pressekonferanse i dag presenterte Trond Giske utvalget som skal "gå gjennom og vurdere ansvars- og arbeidsdelingen for statlig støtte til kulturformål".

Allerede da han presenterte fjorårets budsjett ,bebudet kulturminister Trond Giske en fullstendig vurdering av de ulike tilskuddsordningene på kulturfeltet.
  - Nå er utvalget på plass, sa en fornøyd kulturminister på dagens pressekonferanse. - Og mandatet er klart.
Mandatet
I dag skjer tildelingen av tilskudd dels over  Kulturdepartementets eget budsjett, dels gjennom "underliggende instanser" som Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend og Rikskonsertene. En del ikke-statlige virksomheter og organisasjoner som Fond for utøvende kunstnere er også inne i bildet.
 Utvalget som nå er nedsatt skal vurdere dagens fordelingsmekanismer, og deretter "fremme forslag som skal bidra til følgende mål:
- legge til rette for nyskaping og utvikling
- redusere kostnadskrevende byråkrati og frigjøre ressurser til kunstnerisk virksomnhet
- desentralisere og spre beslutninger og skjønnsutøvelse
- styrke prinsippet om armlengdes avstand mellom politikk og kunstfaglig skjønn
- bidra til større mulighet for innsyn i ulike beslutninger".
  Da han presenterte disse målene, understreket Trond Giske at ikke alt lar seg desentralisere.
- En del avgjørelser må treffes der kompetansen finnes, sa han. ,
 Han la ikke skjul på at han mener at det er behov for en del endringer.
  - En del av dagens strukturer er det vanskelig å forholde seg til. Det viktigste slik jeg ser det, er at støtten går til de beste kunstnerne, ikke til de beste søknadsskriverne.
Utvalget
Leder for utvalget er Film & Kino-direktør Lene Løken. Løken har bred erfaring fra kulturlivet og fra kulturpolitikken, hun har blant annet vært statssekretær i Kulturdepartementet. Med seg får hun - i alfabetisk rekkefølge -  Terje Adde, kultursjef i Namsos kommune og styreleder for Norsk musikkråd, Arnfinn Bjerkstrand, leder i Musikerforbundet,  kommunaldirektør i Trondheim, Gerhard Dalen, Leif Helland, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI/Institutt for offentlige styringsformer, Stein Henrichsen, daglig leder for Den Nye Opera i Bergen, Maiken Ims, spesialrådgiver og samfunnskontakt i Oljeindustriens Landsforening, skuespiller Janne Langås og artist Hadde N'jie.
  - Det blir et spennende arbeid, sa Lene Løken til de fremmøtte journalistene. Jeg har i de siste dagene satt meg godt inn i Kulturdepartementets budsjett, og merket meg at tilskuddene til ulike deler av kulturlivet faktisk utgjør en milliard kroner. Jeg tror vi kommer til å finne at ikke bare søkerne, men også søknadsbehandlerne, gjør mye dobbelt arbeid.
 Dere skal være ferdige alllerede 1. juni neste år. Blir ikke tiden knapp?
  - Det er ofte bedre å ha klare og knappe tidsfridster, da arbeider man gjerne raskere og mer effektivt, svarte Lene Løken.
Samarbeid
Trond Giske er meget klar over at mange er spesielt opptatt av forholdet mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet. Han gjorde det imidlertid helt klart at den varslede gjennomgangen overhodet ikke er myntet særskilt på Kulturrådet.
   - Jeg har for øvrig i år invitert Kulturrådet til å si sin mening om kulturbudsjettet, fortalte han. - Vi har hittil ikke hatt noen rutiner for å drøfte vårt samarbeid med Kulturrådet, og det er jeg glad for å ha tatt initiativet til. Vi ønsker jo nettopp at Kulturrådet skal gi oss råd.
  Han understreket også at han er svært opptatt av å styrke prinsipppet om "armlengdes"avstand.
  - Det er et viktig prinsipp for vår kulturpolitikk,  mener Trond Giske.