[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Det førte til voldsomme polemikker da ett stykke av forfatter og dramatiker Peter Handke ble tatt av plakaten på Comédie-Française

Det førte til voldsomme polemikker da ett stykke av forfatter og dramatiker Peter Handke ble tatt av plakaten på Comédie-Française

Marcel Bozonnet, lederen for Comédie-Française fram til 3. august i år

Marcel Bozonnet, lederen for Comédie-Française fram til 3. august i år

Muriel Mayette, den første kvinnen som leder Comédie-Française

Muriel Mayette, den første kvinnen som leder Comédie-Française

Ærverdige Comédie-Française ligger like ved siden av Louvre-museet

Ærverdige Comédie-Française ligger like ved siden av Louvre-museet

Kvinnelig teatersjef på Comédie-Française

Oppdatert mandag, den 25. september, 2006.

For første gang i historien har den franske kulturministeren utnevnt en kvinnelig teatersjef for ærverdige franske nasjonalteatret, Comédie-Française. Skuespiller Muriel Mayette overtok etter teatersjef Marcel Bozonnet 4. august i år.

Men overtakelsen skjedde ikke uten dramatikk. Marcel Bozonnet som ble utnevnt til kunstnerisk leder for teatret i 2001, var etter alles mening en meget kompetent og dyktig teatersjef, og alle regnet med at han kom til å fortsette inn i et nytt åremål. Teatersjefens første åremål på fem år kan nemlig forlenges med ytterligere tre år.
   Til ukemagasinet Nouvel Observateur gir Marcel Bozonnet uttrykk for at han er skuffet over kulturministerens behandling av denne saken.
 Ministeren er i sin fulle rett når han ikke fornyer mitt åremål. Men dette skulle han meddelt meg i desember 2005, da jeg fortalte ham at jeg ønsket å fortsette som teatrets leder. Den gangen skrev han at han hadde til hensikt å fornye mitt engasjement. I trygg forvissning om ministerens støtte har jeg lagt planer for sesongen 2006-2007, og begynt å forberede de øvrige. Staten har ikke holdt ord.
  Han etterfølges av Muriel Mayette, en av teatrets skuespillere. Hun blir den første kvinnelig sjefen i teatrets 300 år lange historie, og på en pressekonferanse i midten av oktober skal hun gjøre rede for sine planer for teatret.  
Handke-saken
Kulturministeren har understreket at Marcel Bozonnets avgang ikke har sammenheng med den kjente  Peter Handke-saken som førte til voldsomme polemikker i Frankrike: Det var meningen at Comédie-Française på nyåret 2007 skulle sette opp Peter Handkes Das Spiel vom Fragen oder Die Reise zum sonoren Land fra 1989 på en av sine biscener, Théâtre du Vieux-Colombier.
  Peter Handke, som tidligere hadde gitt uttrykk for sin sympati for serberne i Balkankonflikten, reiste i mars i år til Slobodan Milosevics begravelse. Dette vakte oppsikt i franske medier, blant annet i Nouvel Observateur, og teatersjef Marcel Bozonnet bestemte seg for å ta Peter Handkes stykke av plakaten. Denne beslutningen avstedkom voldsomme polemikker. Kulturminister Renaud Donnedieu de Vabres tok avstand fra teatersjefen, og Nobelprisvinner Elfriede Jelinek, østerriker som Peter Handke, anklaget Bozonnet for å drive sensur.
  Nå benekter kulturministeren altså at Bozonnets avgjørelse i Handke-saken er årsaken til at han brått måtte slutte som Comédie-Françaises leder. Muriel Mayette avviser også at det er en sammeheng mellom de to sakene, men presiserer overfor Nouvel Observateur at hun i vår var motstander av at Handkes stykke skulle tas av plakaten. Hun legger til at teatersjefens avgjørelse ble støttet av mange av teatrets øvrige skuespillere.
   Hun avviser at hun har medvirket til at Marcel Bozonnet er blitt fjernet fra stillingen, og hun er heller ikke uenig i hans kunstneriske prosjekt. Men, sier hun, nå har jeg vært ved teatret i 20 år, og jeg synes det er ganske rettferdig at jeg midtveis i min karriere får anledning til å gi min visjon av det ideelle teater.
  Comédie-Française: Historikk
Comédie-Française oppsto da de to rivaliserende teatertroppene, Molières på den ene siden og Hötel de Bourgognes på den andre, ble slått sammen i 1680. Teatrets faste ensemble er det eldste i Vesten, og det er nok årsaken til teatrets ganske enestående organisasjonstruktur.
 Ifølge statuttene kan troppen maksimalt ha 70 skuespillere, og den er delt opp i pensionnaires, skuespillere som ansettes av teatersjefen, og som etter ett år kan få muligheter til å gå over til å få fast ansettelse, og bli sociétaires, det vil si bli medeiere av teatret, med rett til andeler av utbyttet. I dag har teatret 20 pensionnaires og 26 sociétaires.
  Teatersjefen, som har tittelen hovedadministrator, leder teatret i nært samarbeid med Administrasjonskomiteen som han er formann  for. Denne komiteen  består av representanter for teatrets fast ansatte skuespillere: Syv av ensemblets sociétaires har fast sete i komiteen. På forslag fra hovedadministrator utnevner også kulturministeren tre sociétairer til komitémedlemmer. Sociétairenes generalforsamling utnevner ytterligere tre komitémedlemmer. I tillegg kommer fire valgte vararepresentanter.
  Komiteen kommer med forslag om hvilke av persionnaireskuespillerne som skal gå over til å bli sociétaires, og dermed ha rett til utbytteandeler. Den tar budsjett og regnskap opp til vurdering, og avgjør om kontrakter skal fornyes eller sies opp. Teatersjefen må også ha komiteens tilslutning til alle oppsetninger på teatrets hovedscene, salle Richelieu, men kan selv bestemme repertoaret på teatrets to biscener, Vieux Colombier og Studio-Théâtre.