[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Carl Morten Amundsen, teatersjef i Molde, og leder for Norsk teaterlederforum

Carl Morten Amundsen, teatersjef i Molde, og leder for Norsk teaterlederforum

Foto Fred Jonny Hammerø

Professor Frank Aarebrot

Professor Frank Aarebrot

var hovedinnleder på NTLFs seminar om det flerkulturelle teater.

Teaterlederne drøfter aktuelle problemstillinger

Oppdatert onsdag, den 20. september, 2006.

Hvordan skal flerkulturelle nordmenn finne sin plass i institusjonsteatret. Det drøftet teaterlederne nylig på sitt årlige seminar.

Norsk teaterlederforum (NTLF) samler teatersjefer og direktører, og er opptatt av å drøfte aktuelle, faglige og politiske problemstillinger. Eller for å si det med NTLFs egne ord:  Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglig utvikling gjennom opplysningsvirksomhet og samlinger minimum 2 ganger i året.
 1. og 2. september møttes teaterlederne på Marienlyst, med NRK Drama som vertskap.

Utdanningstilbudene
Mens man før bare hadde Teaterskolen, har det i løpet av de senere årene vokst fram flere ulike scenekunstutdanningstilbud: Eldst er Akademiet for scenekunst i Fredrikstad som etter å ha vært Dukketeaterakademi nå tilbyr både skuespiller- og scenografutdanning, og er en del av Høgskolen i Østfold. Torunn Kjølner var leder for Akademiet helt til Kristin Norderval overtok i vår. Men Kristin Norderval har allerede sluttet. Camilla Eeg overtar stillingen fra 1.1.2007, i mellomtiden fungerer Carle Lang som akademiets kunstneriske leder.
  Hovedinnleder på dette seminaret var dekan ved Fakultet for scenekunst på KHiO, Harry Guttormsen som gjorde grundig rede for hvordan utdanningstilbudene ved ved det som en gang var  Teaterskolen nå har utviklet seg.
 Han ble fulgt av Torunn Kjølner. Hun er nå forsker ved Institutt for dramaturgi i Århus, og hun la derfor en vekt på scenekunstutdanningens prinsipielle sider samtidig som hun også tok opp de faglige særtrekkene ved utdanningen i Fredrikstad.
Eget utvalg
Bente Lavik, faglig leder for skuespillerutdanningen ved Nordisk institutt for studio og scene (NISS), Ørjan Hattrem fra Høgskolen i Nord-Trøndelag som nå også tilbyr en skuespillerutdanning, og amerikanske Jim Hart, grunnlegger av The International Theatre Academy Norway (TITAN), gjorde deretter rede for tilbudene ved sine respektive skoler.
  Debatten er en oppstart for arbeidet som skala gjøres av en gruppe Norsk Teaterlederforum nå har nedsatt med mandat å vurdere utdanningstilbudene innen teatersektoren. I denne gruppen sitter regissør Kjetil Bang-Hansen, teatersjef Hanne Tømta, og skuespillerne Påk Sverre Hagen og Anniken von der Lippe.

Det flerkulturelle perspektivet
Temaet for seminarets annen dag var høyst aktuelt: Det flerkulturelle teater og professor Frank Aarebrot holdt et tankevekkende og intellektuelt ytterst stimulerende foredrag som han hadde kalt Etnisitet og mangfold, og bemerket at kulturell bakgrunn i dagens samfunn er et tøffere skille mellom mennesker enn klassetilhørighet. .
 I panelet satt, foruten teatersjef Svein Sturla Hungnes som med oppsetningen Bollywood Ibsen - Fruen fra det indiske hav i vår klarte å trekke et ikke-etnisk norsk publikum til teatersalongen, tre deltakere med fremmedkulturell bakgrunn.
 Raheela Kokab Chaudry som har jobbet i NRK siden 1994 mente det er viktig at skuespillere med minoritetsbakgrunn får anledning til å spille vanlige roller på norsk teatre.
  - De som blir god og anerkjente innen film og teater får status, og det vil føre til naturlige endringer i minoritetssamfunnene, sa hun blant annet.
 Linda Nguyen, som er student og leder av Den Norsk-Vietnamesiske ungdomsforening, er opprinnelig båtflyktning. Nå regner hun seg som norsk, men hun fortalte at det ikke var lett å bli akseptert i det norske samfunn.

En hard vei å gå
Størst inntrykk gjorde skuespilleren Shahzad Alsikander Kahn, en av de fremmedkulturelle skuespillerne som medvirket i Bollywood Ibsen - Fruen fra det indiske hav.
   Som ganske ung hadde han skjønt at det var skuespiller han ville bli. Hans far, en ingeniør som  var kommet til Norge fra Kashmir,  hadde ingen forståelse for hans valg.
  - Slik han så det, var det ikke helt normalt å ville bli skuespiller. Skuespillerne tilhører de laveste av de lave.
  Han opplevde at han hjemme hos foreldrene var altfor norsk, mens han utenfor hjemmet  var altfor utenlandsk. Men han hadde bestemt seg, og ville nå sitt mål. Han strevde med å bli kvitt sine mindreverdkomplekser, men han visste at teaterskolen ikke var noe for ham, og på råd fra Liv Ullmann, reiste han til USA hvor han utdannet seg blant annet ved Lee Strasberg Institute, Lee Strasberg Institute, Sonja Moore Studio og  Actors Studio.
  Han prøvde alt, men han var asiater, og han måtte til slutt innse at det ikke nyttet. Verken i USA eller i Norge.
  - I den senere tid er det begynt å skje ting. Det er faktisk en liten eksplosjon, Men fremdeles vil det ta tid, lang tid, konkluderte han. - For lang tid for meg.