[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Bnte Erichsen, direktør for Nobels Fredssenter, tidligere sjef for Riksteatret

Bnte Erichsen, direktør for Nobels Fredssenter, tidligere sjef for Riksteatret

Foto Olav Olsen

Francis Sejersted, styreleder for institusjonen Fritt Ord

Francis Sejersted, styreleder for institusjonen Fritt Ord

"Åpen Teaterpris" til Fritt Ord

IdaLou Larsen

Oppdatert onsdag, den 20. september, 2006.

- Jeg har delt ut mange priser, sa Francis Sejersted da han mottok prisen på vegne av institusjonen. - Men det er aller første gangen jeg selv mottar en pris.

Fritt Ords styreleder var både glad og beveget over at juryen - teatersjef Franzisca Aarflot, dramatiker og professor ved Filmhøyskolen på Lillehammer, Arthur Johansen og kritiker IdaLou Larsen - hadde bestemt at Det Åpne Teaters nye pris "Åpen teaterpris skulle gå til institusjonen.

Åpen teaterpris
I anledning Det Åpne Teaters 20-års jubileum teatrets styret besluttet å opprette en helt spesiell pris som skal  "belyse samtidsdramatikken i et    
i et kulturpolitisk perspektiv".
  Styreleder på Det Åpne Teater er tidligere riksteatersjef Bente Erichsen, nå direktør for Nobels Fredssenter. Det var hun som overrakte prisen, et bilde av Per Kleiva som var Norsk teater-og orkesterforenings gave til Det Åpne Teater.
  Hun leste først opp statuttene for prisen.
   - Åpen teaterpris kan gis til en person eller en organisasjon som gjennom sitt arbeid har vist forståelse for samtidsdramatikkens politiske og kulturpolitiske betydning. Styret ved Det Åpne Teater tar initiativ til utdeling.

Begrunnelse
  Deretter leste Bente Erichsens opp juryens begrunnelse som sterkt vektlegger betydningen av at også den tekstbaserte scenekunsten skal få støtte:
  - Institusjonen Fritt Ord har gitt vesentlige bidrag til en rekke tekstbaserte scenekunstproduksjoner i det frie feltet, og har vært en sentral støttespiller for prosjekter, tiltak og organisasjoner som arbeider for å rekruttere og utvikle dramatikere. Slik har stiftelsen aktivt medvirket til at den tekstbaserte scenekunsten har kunnet leve, også utenfor de frie institusjonene.
   - Institusjonen Fritt ord har kulturpolitisk betydning, fordi den spiller en viktig rolle i samspillet mellom offentlig og privat finansiering av kunst. Presset på de offentlige midlene blir stadig større, og både kulturinstitusjoner og enkeltkunstnere oppfordres stadig oftere til å søke samarbeid med næringslivet. Men spesielt for mindre grupper og institusjoner er det vanskelig å finne sponsorer. Private midler som kanaliseres gjennom en stiftelse, er et positivt og viktig supplement til offentlige midler.
 - En mangfoldig og fritt kulturliv forutsetter flere mulige finansieringskilder som vektlegger ulike kriterier når midler fordeles.
 - Fritt Ord forbindes ikke først og fremst med støtte til scenekunst og dramatikk. Men gjennom denne prisen ønsker vi fra vårt ståsted å fremheve denne viktige - om enn kanskje ikke så kjente - siden ved institusjonens virksomhet.

Urpremiere
Det åpne Teaters festfeiringen av sine første 20 år ble avsluttet med urfremførelsen av en  ny korttekst av Jon Fosse, Der borte.
  Instruktør var Kai Johsen, regissøren som antakelig har satt opp flest Fosse-stykker. Den ekle men frapperende scenografien var signert Olav Myrtvedt, mens Svein Erik Brodal og Tone Danielsen tolket stykkets to roller.
  Også i denne teksten er Jon Fosse opptatt av Døden, og den mannlige hovedpersonen som på ett plan er på tur til en fjelltopp sammen med kona, har på ett annet plan lagt ut på reisen som ingen noensinne vender tilbake fra. Vil og kan kvinnen forstå, og vil og kan hun følge mannen hun antakelig elsker?

Ambivalent
Men før prisutdeling og urpremierer var Det Åpne Teater blitt hyllet av Skuespillerforbundet ved Janne Langås, av Instruktørforeningen ved Bjørn Sæter, av Dramatikerforbundet ved Petter Rosenlund, og av Trond Okkelmo i Norsk teater-og orkesterforening. Bjørn Sæter fikk publikum med seg da han overrakte Franzisca Aaflot en flaske såkalt "alminnelig rødvin". den tidligere så berøme 6-kroners vinen. Han hadde nemlig fremdeles dårlig samvittighet fordi han i sin tid hadde tatt imot en slik flaske som honorar for en regijobb på teatret.
 - Jeg skjønte jo at den generøse gaven var en stor belastning for teatrets økonomi, fleipet han.   

Hovedtaler
Kveldens hovedtaler var Det Åpne Teaters grunnlegger, Anne-May Nilsen som selv mottok  Fritt Ords Honnørpris i 1993 for et "pionerarbeid som har gjort Det Åpne Teater til et pustehull for nyere norsk dramatikk".
 I sin tale klarte hun ikke helt å legge skjul på at hun er ganske skeptisk til de forandringene som er skjedd på Det Åpne Teater i teatersjef Franzisca Aarflots tid. Spesielt uttrykte hun sterk mistro til at det legges stor vekt på begrepet "kvalitet" i vurderingen av nye dramatiske tekster. Men hun poengterte også at den til enhver tid sittende teatersjef må ha anledning til selv å  utforme sine visjoner.