[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Trond Giske

Trond Giske

Stolt som en hanekylling

IdaLou Larsen

Oppdatert fredag, den 6. oktober, 2006.

Trond Giske foreslår å øke kulturbudsjettet med over 400.000 kroner: - En historisk satsing og et paradigmeskifte, sa Trond Giske stolt.

Det  var en stolt og nesten barnslig glad kulturminister som la fram kulturbudsjettet på Blå i formiddag. Utestedet Blå var blitt valgt for, som Giske sa,: Det var her det begynte.
  For det var på Blå at Trond Giske, den gangen Aps kulturpolitiske talsmann på Stortinget, sammen med Sps og SVs kulturpolitiske talsmenn, Eli Sollied Øverås og Magnar Lund Bergo, for første gang presenterte Kulturløftet.
  -  Det innebar en historisk satsing på kultur, sa Giske i dag. Han var stolt av at løftet også ble fulgt opp i Soria Moria-erklæringen, og minnet om at den rød-grønne regjeringen allerede i fjor viste vilje til å realisere Kulturløftet da den i løpet av tre uker klarte å plusse 150 millioner på Valgerd Svarstad Hauglands budsjett.  
Et paradigmeskifte
- I år legger vi fram vårt første eget budsjett, og her kommer vi med det store prioriteringene vi ikke rakk i fjor, sa Giske. - Når vi legger sammen Kulturdepartementets og Utenriksdepartementets budsjetter øker vi de statlige bevilgningene til kultur med en halv milliard!!! Det er et paradigmeskifte!!! Til tross for at også statens øvrige utgifter øker, er kulturbudsjettet i 2007 større enn nødvendig for å nå målsetningen om at kulturbudsjettet skal utgjøre en prosent av nasjonalbudsjettet i 2014.
  Han avsluttet sin begeistrede omtale av eget budsjett med å fremheve at dette er en vekst i statens kultursatsing som Norge ikke har sett maken til.
  - Mens vårt kulturbudsjett er på god vei mot å utgjøre en prosent av nasjonalbudsjettet, var min forgjengers budsjett på god vei ned mot null, sa Giske.
 Her må han opplagt ha blitt revet med av sin egen retorikk. Vel er det et faktum at Valgerd Svarstad Hauglands forslag til 2006-budsjett var forbausende svakt. Men hennes tidligere budsjetter hadde vist en solid økning.
  Trond Giskes 2007-budsjett er en positiv satsing som lover godt for fremtiden. Desto underligere at han føler så sterkt behov for å komme med løgnaktige påstander om sin forgjengers innsats. Iallfall fortoner det seg slik for en ikke-politiker. Innenfor politikken gjelder tydeligvis andre regler for takt og tone.